dator som visar hur man gör keyword research

Den ultimata guiden till Keyword Research / Sökordsanalys för framgångsrik SEO

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Introduktion till Keyword Research / Sökordsanalys

Sökordsanalys är en grundläggande aspekt av sökmotoroptimering (SEO) och en nyckelfaktor för att driva kvalitetsinnehåll på webbplatser och bloggar. I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av sökordsanalys, förstå olika typer av sökord och deras roll i SEO-framgång, samt utforska de bästa verktygen och resurserna för att upptäcka och analysera sökord. Vi kommer också att gå igenom en steg-för-steg guide om hur man gör en sökordsanalys, analyserar data för effektiv målinriktning och integrerar sökordsanalys i din innehållsstrategi.

Vikten av sökordsanalys för SEO

Sökordsanalys är en viktig del av SEO eftersom det hjälper dig att identifiera de mest relevanta och effektiva sökorden för din webbplats eller blogg. Genom att använda rätt sökord kan du förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna, öka din organiska trafik och attrahera mer målinriktade besökare som är intresserade av ditt innehåll, produkter eller tjänster.

Sökordsanalys hjälper dig också att förstå din målgrupp bättre, eftersom det ger insikt i vad de söker efter och vilka termer de använder. Detta kan hjälpa dig att skapa mer relevanta och engagerande innehåll för att möta deras behov och intressen, vilket i sin tur kan leda till ökad konvertering och kundlojalitet.

Relationen mellan Sökintention och Sökordsanalys

Relationen mellan sökord och sökintention är avgörande för framgången av en SEO-strategi. Sökord är de termer och fraser som användare skriver in i sökmotorer för att hitta information online, medan sökintention (eller sökavsikt) är den underliggande anledningen till varför någon utför en sökning. Denna intention kan variera från att söka information, hitta en specifik webbplats, genomföra ett köp till att jämföra produkter eller tjänster.

Förståelsen av relationen mellan dessa två komponenter är central för att skapa innehåll som inte bara rankar högt i sökresultaten utan också uppfyller användarnas behov och främjar konverteringar.

Att anpassa sökintention med varje steg för kundresan

Informativ avsikt

När sökord är relaterade till informativ avsikt, letar användaren efter svar, kunskap eller information om ett visst ämne. SEO-strategin här bör inriktas på att skapa detaljerat, trovärdigt och värdefullt innehåll som svarar på användarens frågor. Genom att göra detta etableras förtroende och expertis, vilket är fundamentalt för att bygga en långsiktig relation med din målgrupp.

Navigeringsavsikt

Sökord med navigeringsavsikt avslöjar att användaren redan har ett specifikt mål eller varumärke i åtanke och försöker hitta en viss webbplats. För att möta denna avsikt, bör SEO-insatser fokusera på att optimera för varumärkesrelaterade sökord och se till att webbplatsens navigering är intuitiv och enkel att använda, vilket förbättrar varumärkets synlighet och användarupplevelse.

Transaktionsavsikt

Sökord som indikerar en transaktionsavsikt visar att användaren är redo att göra ett köp eller genomföra en specifik handling, som att ladda ner en app eller registrera sig för en tjänst. SEO-strategin här bör inrikta sig på att optimera produkt- och tjänstesidor med starka call-to-actions (CTA), högkvalitativa bilder, och detaljerad produktinformation för att maximera konverteringsfrekvensen.

Kommerciell undersökning

När sökord är kopplade till en kommerciell undersökning, söker användaren efter information som hjälper dem att fatta ett informerat köpbeslut. De kan jämföra produkter, läsa recensioner, eller söka efter de bästa alternativen. För att tillgodose denna intention, bör innehållet fokusera på att tillhandahålla jämförande analyser, fördelar och nackdelar, användarrecensioner och andra relevanta uppgifter som stödjer beslutsprocessen.

Genom att noggrant matcha ditt innehåll med användarens sökintention kan du skapa en mer relevant och engagerande upplevelse som inte bara uppfyller deras omedelbara behov utan också driver dem närmare en konvertering. Att förstå och implementera denna relation i din SEO-strategi är därför avgörande för att attrahera kvalitativ trafik och förbättra din webbplatsens övergripande prestanda i sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Förstå sökordstyper och deras roll i SEO-framgång

Det finns olika typer av sökord som kan spela en viktig roll i din SEO-strategi.

Här är några av de mest använda och effektiva sökordstyperna:

 1. Huvudsökord: Dessa är de mest populära och generella sökorden som är relaterade till ditt ämne eller nisch. Huvudsökord har ofta hög sökvolym men också hög konkurrens, vilket gör det svårt att ranka högt för dem. Att inkludera huvudsökord i ditt innehåll kan dock bidra till att öka din webbplats relevans och synlighet.
 2. Långsvansade sökord (Long-Tail keywords): Långsvansade sökord är mer specifika och detaljerade fraser som består av tre eller fler ord. De har vanligtvis lägre sökvolym och konkurrens än huvudsökord, men de kan generera mer målinriktad trafik och konverteringar, eftersom de fokuserar på en mer exakt publik och deras specifika behov eller intressen.
 3. Geo-targeted sökord (local keywords): Dessa sökord inkluderar geografiska termer, såsom städer, regioner eller länder, för att rikta in sig på en lokal eller regional publik. Geo-targeted sökord kan hjälpa dig att öka din synlighet och trafik från en viss geografisk plats, samt anpassa ditt innehåll och erbjudanden för att möta deras speciella behov och preferenser.
 4. Semantiska sökord (Semantic Keywords): Semantiska sökord är relaterade eller synonymer till dina huvudsakliga sökord, som hjälper till att bredda din sökordstäckning och förbättra din webbplats relevans och synlighet för olika sökfraser. Semantiska sökord kan också ge dig nya idéer för innehåll och teman att utforska, samt hjälpa dig att undvika överdriven användning av samma sökord och skapa mer naturliga och varierade texter.

Sökordsanalysverktyg och resurser

Det finns många verktyg och resurser tillgängliga för att hjälpa dig att utföra en sökordsanalys och hitta de bästa sökorden för din webbplats eller blogg.

Pro and cons med SEO verktyg

Här är några av de mest populära och effektiva verktygen:

 1. Google Keyword Planner: Detta är ett gratis verktyg från Google Ads som ger dig sökordsidéer och trafikprognoser för olika sökord. Du kan också se hur konkurrenskraftiga sökorden är och vilket bud som krävs för att annonsera för dem.
 2. SEMrush: Detta är en kraftfull SEO- och PPC-plattform som erbjuder en omfattande sökordsanalys, inklusive sökordsidéer, sökvolym, konkurrensnivåer, kostnad per klick (CPC) och mer. SEMrush har också en funktion för att spåra dina sökordsrankningar och jämföra dem med dina konkurrenter.
 3. Ahrefs: Ahrefs är en annan populär SEO-plattform som erbjuder sökordsforskning, rankningsspårning, konkurrentanalys och mer. Dess sökordsforskningsverktyg ger dig detaljerad information om sökordsstatistik, konkurrens, klickfrekvens och andra faktorer som kan hjälpa dig att välja de mest effektiva sökorden för din strategi.
 4. Moz Keyword Explorer: Detta sökordsanalysverktyg från Moz erbjuder sökordsidéer, sökvolym, konkurrens, organiskt klickbarhetsindex (OCI) och mer. Moz Keyword Explorer har också en funktion för att spara dina favoritsökord och organisera dem i listor för enkel referens och jämförelse.
 5. Ubersuggest: Detta är ett gratis sökordsforskningsverktyg från Neil Patel som ger dig sökordsidéer, sökvolym, CPC, konkurrens och mer. Ubersuggest har också en funktion för att hitta långsvansade sökord och relaterade frågor som användare söker efter.
 6. Answer The Public: Detta är ett unikt och underhållande verktyg som ger dig sökordsidéer baserade på verkliga användarfrågor och sökningar, organiserade i olika kategorier som frågor, prepositioner, jämförelser och mer. Answer The Public kan hjälpa dig att hitta nya ämnen och vinklar att täcka i ditt innehåll, samt förstå din målgrupps vanligaste frågor och behov.
 7. AI-baserade verktyg som ChatGPT eller liknande.

Hur man gör en sökordsanalys i 7 steg: Steg-för-steg guide

För att göra en sökordsanalys och hitta de bästa sökorden för din webbplats eller blogg, följ dessa steg:

Steg 1: Skapa en sökorddatabas

För att börja med sökord behöver du skapa en databas. Det finns flera verktyg för detta och jag föredrar SEMrush Keyword Manager för att bygga min databass men det går utmärkt att använda sig av Google Spreadsheet och Google Keyword Planner. Använd min mall för att starta din sökordsanalys.

SEO mall i google spreadsheet av Alexis Piippo

Steg 2: Identifiera dina sökord

Börja med att lista de viktigaste ämnena och kategorierna för ditt innehåll, produkter eller tjänster. Tänk på vad din målgrupp söker efter och vilka sökord de kan använda för att hitta dig. Använd verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs för att hitta sökordsidéer och statistik för dessa ämnen.

Om du använder Google Keyword Planner som är gratis börjar du med detta. Här har vi exempel på sökord som är viktiga för mig, dessa är sökordsoptimering, SEO konsult och SEO Frilans.

Keyword research med google keyword planner | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

I nästkommande steg får du data och resultat som du kan lägga till i mallen ovanför. Detta ger dig en överblick av sökvolym och vilka som är dina viktiga keywords.

google keyword planner ideas and forecast av alexis piippo | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Det som är viktigt att titta på är det rödmarkerade kolumner. Vi kan tydligt se att SEO konsult är bättre än SEO frilans. Vi kan även se att kostnaden är mellan 41 och 150 kr per click. Vill du läsa mer kring Google Keyword Planner så rekommenderar jag att kika in min bloggpost om detta.

Steg 3: Hitta långsvansade sökord

Använd verktyg som Answer The Public för att hitta långsvansade sökord och relaterade frågor som användare söker efter. Försök att hitta mer specifika och detaljerade fraser som fokuserar på en exakt publik och deras specifika behov eller intressen. Du kan med fördel använda samma struktur som steg 2. Du kan även gå in på Google för att hitta dessa Long-tail Keywords, tex som i bilden nedanför.

anlita en seo konsult | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Ett annat sätt att hitta Long-Tail keywords är att be ChatGPT att göra det.

long tail keywords for seo konsult | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Steg 4: Analysera konkurrens och sökvolym

Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att analysera konkurrensnivåerna och sökvolymen för dina valda sökord. Försök att hitta en balans mellan hög sökvolym och låg konkurrens, så att du har en större chans att ranka högt för dessa sökord.

Min rekommendation för att göra en grundlig konkurrensanalys är att använda sig av AI och/eller SEMrush/Ahrefs. Själv använder jag SEMrush där jag använder Position Tracking och lägger till mina konkurrenter för att se vart jag ligger i position på mitt valda keyword och vart de ligger i position. Därefter går jag in på deras sidor och analyserar deras On-Page SEO, Off-Page SEO och Teknisk SEO.

Position Tracking SEMrush alexis piippo | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

seo konsult | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Steg 5: Integrera sökord i ditt innehåll och din webbplatsstruktur

Använd dina valda sökord på strategiska platser i ditt innehåll, såsom rubriker, underrubriker, metataggar, bildtexter och ankartexter. Se till att ditt innehåll är naturligt och läsbart, och undvik överdriven användning av samma sökord. Anpassa också din webbplatsstruktur och navigering för att återspegla dina viktigaste ämnen och sökord, och skapa en användarvänlig och sökmotorvänlig upplevelse.

Ett populärt alternativt är att använda Screaming Frog för att kunna exportera ut alla Page Titles på din hemsida för att sedan kunna lägga till keywords/sökord i spreadsheeten för att få en överblick.

Steg 7: Spåra och analysera dina sökordsrankningar

Du kan använda dig av Google Search Console för att se vad du rankar på. Det finns flera gratis verktyg. Jag använder SEMrush och är väldigt nöjd med det.

Använd verktyg som SEMrush, Ahrefs eller Moz Keyword Explorer för att spåra dina sökordsrankningar och se hur ditt innehåll presterar i sökmotorerna. Analysera dina resultat och identifiera områden där du kan förbättra din SEO-strategi eller skapa nytt innehåll för att täcka ytterligare sökord och teman.

Analysera sökordsdata för effektiv målinriktning

När du har utfört en sökordsanalys och valt dina målsökord är det viktigt att analysera data för att förstå hur du kan använda dessa sökord för att effektivt nå din målgrupp och öka din synlighet och trafik i sökmotorerna. Här är några tips för att analysera sökordsdata på ett effektivt sätt:

 1. Sökvolym: Titta på sökvolymen för dina valda sökord och jämför dem med varandra. Försök att hitta sökord med hög sökvolym men också låg konkurrens, så att du har en bättre chans att ranka högt för dessa sökord.
 2. Konkurrens: Analysera konkurrensnivåerna s.k. Keyword Difficulty för dina valda sökord och jämför dem med varandra. Försök att hitta sökord med låg konkurrens men också relevans för din målgrupp och dina ämnen.
 3. Keyword Difficulty: Titta på klickfrekvensen för dina valda sökord och jämför dem med varandra. Försök att hitta sökord med hög klickfrekvens men också relevans för din målgrupp och dina ämnen.
 4. Geografisk plats: Om du har en lokal eller regional verksamhet, titta på sökord som inkluderar geografiska termer, såsom städer, regioner eller länder. Detta kan hjälpa dig att rikta in dig på din lokala publik och öka din synlighet och trafik från en specifik plats.
 5. Säsongsmässiga trender: Titta på sökordsdata för att identifiera säsongsmässiga trender och evenemang som kan påverka din verksamhet eller bransch. Använd denna information för att skapa innehåll som är relevant för detta evenemang eller trend för att öka din synlighet och trafik.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte