search impression share

Search Impression Share – Hur mäter du dig mot dina Google Ads konkurrenter?

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Använd Search Impression Share för att korrekt bedöma din annonsprestanda i Google Ads mot konkurrenterna. Identifiera styrkor och svagheter för strategisk optimering. Använd auktionsinsikter för att jämföra metriker som impression share och outranking share för välgrundade beslut. Förbättra synligheten genom att justera budstrategier baserat på data. Övervaka klickandel för att vägleda strategiska val och analysera trender. Skaffa värdefulla marknadsinsikter genom en noggrann utforskning av impression share-data, inklusive sök- och displaymetrics.

Optimalisera kampanjer effektivt genom att förstå Lost impression share och dess påverkan. Höj din konkurrenskraft genom att dra nytta av dessa insikter för förbättrad annonsplacering och relevans. Dra nytta av kraften i Search Impression Share för överlägsen kampanjprestanda.

Huvudpoänger

 • Analysera konkurrenternas strategier för insikter om Search Impresshion Share prestanda.
 • Optimera nyckelord och bud för att förbättra synligheten mot konkurrenter.
 • Förbättra annonsens relevans för att öka konkurrenskraften i sökresultaten.
 • Förbättra landningssidan för bättre annonsprestanda.
 • Kontinuerligt övervaka och justera kampanjer för optimal Search Impresshion Share.

Om Search Impression Share

När du överväger ämnet ‘Search Impression Share’ är det viktigt att förstå betydelsen av Exact Match Impression Share och sätt att förbättra din impressionsandel.

Att känna till din exakta Exact Match Impression Share ger inblick i prestandan för dina annonser mot specifika sökfrågor.

Att förbättra din totala impressionsandel kan leda till ökad synlighet, vilket potentiellt kan nå en bredare publik och maximera din annons påverkan.

Om Exact Match Impression Share

För att utforska de komplicerade detaljerna av exact match impression share och dess betydelse inom online-annonseringskampanjer är det avgörande att förstå dess beräkning och konsekvenser. Exact match impression share är en avgörande mätvärde som beräknas genom att dela antalet visningar din kampanj fick för sökningar som exakt matchar ditt nyckelord med det totala uppskattade antalet berättigade exact match impressions.

Denna data ger insikter i hur dina nyckelord presterar specifikt på sökningar som exakt matchar. Genom att analysera detta mätvärde kan du avgöra om din impression share är låg över alla sökningar eller endast på de som är nära relaterade till dina nyckelord. Om din totala impression share är låg kan ytterligare strategier för att förbättra din impression share vara nödvändiga.

Om bristen är begränsad till nära matchande sökningar kan en söktermrapport hjälpa till att optimera din nyckelordsstrategi och öka din impression share där det behövs.

Förbättra din Search Impression Share

Att förbättra din impression share innebär strategiska justeringar för att öka annonsprestanda jämfört med konkurrenter. Att genomföra konkurrensanalys är avgörande för att förstå var du står på marknaden och hur du kan förbättra synligheten för dina annonser. Genom att analysera dina annonsprestanda och identifiera områden för förbättring kan du fatta informerade beslut för att öka din impression share.

Här är en tabell som visar nyckelsteg för att förbättra din impression share:

Steg för att förbättra impression share
Analysera konkurrenternas strategier
Optimera sökord och bud
Förbättra annonsrelevans
Förbättra upplevelsen på landningssidan
Övervaka och justera regelbundet

Använd auktionsinsikter för att jämföra prestanda

Använd auktionsinsiktsrapporten för att jämföra din prestation mot andra annonsörer i samma auktioner, vilket underlättar strategiska beslut när det gäller budgivning och budgetering baserat på dina framgångsfaktorer och områden för förbättring.

 • Identifiera styrkor och svagheter jämfört med konkurrenter.
 • Analysera mätetalen såsom impressionsandel, överlappningsgrad och utklassande andel.
 • Justera budgivningsstrategier baserat på insikter som erhållits från rapporten.
 • Utforska möjligheter att öka synlighet och annonsplacering.
 • Fatta informerade beslut om budgetallokering och kampanjoptimering.

Om Click Share

Att jämföra din prestation mot konkurrenterna i samma auktioner kan ge värdefulla insikter om områden av styrka och svaghet, inklusive metriker som impressionsandel, överlappningsfrekvens och överträffande andel. Nu ska vi utforska förståelsen av ‘klickandel‘.

När du fördjupar dig i analysen av Click Share blir det viktigt att göra jämförelser med konkurrenter. Genom att analysera Click Share kan du få en djupare förståelse för hur din annonsprestanda står sig på marknaden. Att följa Impression Share tillsammans med Click Share möjliggör en detaljerad bild av din kampanjs räckvidd och effektivitet.

Denna analys avslöjar inte bara dina styrkor och svagheter utan ger också värdefulla marknadsinsikter som är avgörande för strategiskt beslutsfattande.

Hämta data om Impression Share

För att förstå din annons prestanda jämfört med konkurrenter är det nödvändigt att samla in data om impression share. Denna data kommer att ge insikter i de metriker du behöver undersöka för att optimera dina annonseringskampanjer effektivt.

Vilka mätetal ska visas?

När du analyserar prestandan för dina sökannonser är det viktigt att ta hänsyn till nyckeltal för att få insikter om din impressionsandel, inklusive sökimpressionsandel, displayimpressionsandel och förlorad sökimpressionsandel (budget och rankning), eftersom dessa nyckeltal ger värdefull information om synligheten och konkurrenskraften för dina kampanjer. Jag har även lagt till den matematiska formeln som Google Ads beräknar.

Search Impression Share: Procentandelen av gånger en annons visades jämfört med det totala antalet gånger annonsen kunde ha visats, baserat på sökmatchningarna.

Search Impression Share = (Antal visningar / Totala möjliga visningar) x 100%

En hög procent indikerar att din annons visas ofta jämfört med hur många gånger den potentiellt kunde visas, vilket är positivt.

Search Exact Match Impression Share: Andelen av gånger annonser visades när söktermerna exakt matchade nyckelordet jämfört med det totala antalet möjliga exakta matchningar.

Search Exact Match Impression Share = (Exakta matchningar visningar / Totala möjliga exakta matchningar visningar) x 100%

En hög procent innebär att dina annonser visas ofta när söktermerna exakt matchar dina nyckelord. Det är bra eftersom det indikerar en stark relevans mellan sökord och faktiska sökningar.

Search Lost Impression Share (budget): Andelen av gånger en annons inte visades på grund av otillräcklig budget.

Search Lost IS (budget) = (Missade visningar på grund av budget / Totala möjliga visningar) x 100%

En hög procent här visar att du går miste om många potentiella visningar på grund av en begränsad budget.

Search Lost Impression Share (rank): Andelen av gånger en annons inte visades på grund av dålig annonsposition eller låg annonsrankning.

Search Lost IS (rank) = (Missade visningar på grund av rankning / Totala möjliga visningar) x 100%

Likaså indikerar en hög procent här att din annons ofta inte visas på grund av dålig annonsrankning, vilket är negativt.

Click Share: Andelen av gånger som din annons klickades på, jämfört med det totala antalet gånger den kunde ha klickats på, under förutsättning att varje impression kunde leda till ett klick.

Click Share = (Antal klick / Totala möjliga klick) x 100%

En hög procent är bra här då det innebär att din annons får en hög andel av klick jämfört med det totala antalet möjliga klick. Det indikerar en stark prestation.

Search Lost Top Impression Share (budget): Andelen gånger en annons inte visades ovanför de organiska sökresultaten på grund av otillräcklig budget.

Search Lost Top IS (budget) = (Missade topplaceringar på grund av budget / Totala möjliga topplaceringar) x 100%

Här är en hög procent negativ, eftersom det betyder att din annons inte visas så högt upp i sökresultaten som den kunde på grund av budgetbegränsningar eller rankningsproblem.

Search Lost Top Impression Share (rank): Andelen gånger en annons inte visades ovanför de organiska sökresultaten på grund av låga bud eller dålig kvalitet.

Search Lost Top IS (rank) = (Missade topplaceringar på grund av rankning / Totala möjliga topplaceringar) x 100%

Här är en hög procent negativ, eftersom det betyder att din annons inte visas så högt upp i sökresultaten som den kunde på grund av budgetbegränsningar eller rankningsproblem.

Search Lost Absolute Top Impression Share (budget): Andelen gånger en annons inte visades på den allra första annonspositionen ovanför de organiska sökresultaten på grund av otillräcklig budget.

Search Lost Absolute Top IS (budget) = (Missade första placeringar på grund av budget / Totala möjliga första placeringar) x 100%

Här är en hög procent negativ, eftersom det betyder att din annons inte visas så högt upp i sökresultaten som den kunde på grund av budgetbegränsningar eller rankningsproblem.

Search Lost Absolute Top Impression Share (rank): Andelen gånger en annons inte visades på den allra första annonspositionen ovanför de organiska sökresultaten på grund av dålig annonsrankning eller låga bud.

Search Lost Absolute Top IS (rank) = (Missade första placeringar på grund av rankning / Totala möjliga första placeringar) x 100%

Här är en hög procent negativ, eftersom det betyder att din annons inte visas så högt upp i sökresultaten som den kunde på grund av budgetbegränsningar eller rankningsproblem.

Relative CTR (Click-Through Rate): Din annonsers klickfrekvens jämfört med klickfrekvensen för andra annonser på samma plats. Detta ger en indikation på hur effektiv din annons är jämfört med konkurrenternas annonser.

Relative CTR = (Din CTR / Genomsnittlig CTR för annonser på samma plats) x 100%

Här är en hög procent också positiv eftersom det innebär att din annons har en högre klickfrekvens jämfört med genomsnittet för andra annonser på samma plats.

Dessa mätetal är viktiga för att förstå hur dina annonser presterar i förhållande till konkurrensen och för att identifiera områden där du kan förbättra dina budgivningsstrategier eller annonskvalitet.

Om Exakt Match Impression Share

Om du fördjupar dig i sökmotoroptimering kan förståelsen för Exact Match Impression Share ge värdefulla insikter om prestandan för dina sökord på specifika sökningar. Exact Match Impression Share är en procentandel som beräknas genom att dividera antalet visningar som din kampanj fick för sökningar som exakt matchade ditt sökord med det totala uppskattade antalet exakta matchningsimpressioner som du var berättigad att få.

Här är en uppdelning av hur Exact Match Impression Share kan påverka din annonsstrategi:

Insikt Åtgärd Resultat
Hjälper till att identifiera sökordsprestanda på exakta sökningar Optimera bud för exakta matchningsord Öka synligheten på specifika sökningar som konverterar bra

Att förstå Exact Match Impression Share gör att du kan fokusera på effektiviteten av dina sökord på exakta frågor, vilket möjliggör att du anpassar din strategi för bättre resultat på dessa målinriktade sökningar. Genom att dra nytta av denna data kan du finslipa din kampanj för att maximera synlighet och engagemang på de mest relevanta söktermerna.

Förbättra din Impression Share

Att öka din Impression Share involverar strategiska justeringar för att öka synligheten och räckvidden för dina annonser på relevanta plattformar. För att effektivt förbättra din impressionsandel, överväg följande:

 • Konkurrensanalys: Genomför en noggrann analys av dina konkurrenters strategier för att identifiera områden där du kan överträffa dem.
 • Optimering av annonsplacering: Optimera placeringen av dina annonser för att garantera maximal synlighet och engagemang med din målgrupp.
 • Öka din kampanjbudget: Att förbättra din budgetallokering kan leda till fler frekventa annonsvisningar och potentiellt öka din Impression Share.
 • Förbättra annonskvaliteten: Att förbättra kvaliteten på dina annonser kan ha en positiv inverkan på din Impression Share, särskilt för Sök Network-kampanjer.
 • Justera dina hanterade placeringar: Gör strategiska justeringar av var dina annonser visas inom Display Network för att maximera synlighet och räckvidd.

Vanliga frågor

Hur påverkar Impression Share synligheten och prestandan för annonser?

För att förstå hur intryckandel påverkar annonsens synlighet och prestandaanalys, övervaka andelen potentiella annonsvisningar som tas emot. En högre del korrelerar med ökad synlighet och potential för prestanda. En lägre del kan indikera missade möjligheter som påverkar annonsens effektivitet.

Kan Click Share ge insikter om konkurrenters klickprestanda?

När du analyserar konkurrenternas prestanda kan klickandelar erbjuda värdefull data. Denna mätvärde ger en inblick i hur väl dina klick jämförs med konkurrenternas. Använd det för en robust analys av konkurrenterna och strategiskt beslutsfattande.

Slutsats

För att sammanfatta är det avgörande att förstå din sökimpressionsandel för att få en konkurrensfördel inom onlineannonseringens värld. Genom att analysera denna data gentemot dina konkurrenter kan du sätta realistiska mål, identifiera områden för förbättring och övervaka effekten av konkurrenternas aktiviteter på din andel.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Google ads guide för ehandel 2024
Google Ads
Alexis Piippo

Fullständig Google Ads-guide för e-handel (2024)

Aldrig förr har Google Ads varit viktigare för e-handel, med förväntad annonsutgift på $60 miljarder år 2024 – upptäck hur du kan maximera din online-butiks framgång!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte