Integritetspolicy för TropSe AB

1. Introduktion
Välkommen till TropSe AB (org nr 559065-7325). Vår adress är Drottning Blankas Plats 2a, 43243 Varberg. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna policy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem.

2. Personuppgifter som samlas in
Vi kan samla in och behandla följande typer av information om dig:

3. Användning av Personuppgifter
Dina personuppgifter kan användas för följande syften:

4. Lagring och Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

5. Delning av Data
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom när det krävs enligt lag.

6. Användares Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandling av dina data och har rätt till dataportabilitet.

7. Cookies, GDPR och Spårningsteknologi
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Du kan styra användningen av cookies via dina webbläsarinställningar.

8. Kontaktinformation
För frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via [lägg till kontaktväg].

9. Uppdateringar av Policyn
Denna policy kan uppdateras från tid till tid. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på vår webbplats.

10. Juridisk Grund
Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke, nödvändighet för utförande av ett avtal, och/eller behovet att uppfylla lagkrav.

11. Internationell Dataöverföring
Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Denna policy är effektiv från [2023-12-03].

Boka ett kostnadsfritt möte