visar hur du hittar din sökord

5 Steg För Att Hitta Dina Sökord

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Man säger att en resa på tusen mil börjar med ett enda steg. När det gäller att hitta rätt sökord för din SEO-strategi gäller samma princip.

Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller nybörjare är det avgörande för din webbplats framgång att förstå hur man hittar de perfekta sökorden. Men var inte orolig, för i denna diskussion kommer vi att avslöja sex viktiga steg som kommer att guida dig till att upptäcka de sökord som kommer att lyfta din webbplats till nya höjder.

Från att skapa en omfattande lista över sökord till att utvärdera sökvolymer och bedöma intjäningspotential kommer vi att guida dig genom varje steg och utrusta dig med de verktyg och kunskaper du behöver för att dominera SEO-landskapet.

Så gör dig redo att ta det första steget mot sökordsframgång och låsa upp hela potentialen hos din webbplats.

Viktiga poänger

 • Sökordsanalys är avgörande för SEO-framgång och kan göra eller bryta en SEO-strategi.
 • Att generera en omfattande lista med sökord är viktigt, med fokus på kvantitet snarare än konkurrens eller kostnad-per-klick.
 • Att utvärdera sökordets konkurrens och hitta lågkonkurrens sökord är väsentligt.
 • Att identifiera sökvolymen och bedöma intjäningspotentialen är nyckelfaktorer för att välja optimala sökord.

Vikten av keyword research

Sökordanalys är ett viktigt steg för att optimera din webbplats för sökmotorer och öka organisk trafik. Förståelsen för betydelsen av långa svans-nyckelord, användaravsikt och optimering för röststyrning är avgörande för en framgångsrik SEO-kampanj.

Långa svans-nyckelord är mer specifika fraser som riktar sig till en nischad publik och gör det möjligt för dig att attrahera högrelevant trafik. Genom att förstå användaravsikt kan du skapa innehåll som direkt tar upp behoven och frågorna från din målgrupp, vilket ökar chansen att rankas högre i sökresultaten.

Med ökningen av röststyrning blir optimering av sökord för röstfrågor allt viktigare. Det innebär att fokusera på samtalston och naturligt språk när du väljer och integrerar sökord.

Steg 1: Skapa en omfattande lista med nyckelord

Nu är det dags att börja bygga din omfattande sökordslista. Du kan använda verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush, Google Trends och Semrush Keyword Magic Tool för att generera ett brett utbud av sökord.

Kom ihåg att fokusera på kvantitet snarare än konkurrens eller kostnad per klick i detta skede. Genom att kasta ut ett brett nät och samla in så många relevanta sökord som möjligt kommer du att ha en stark grund för fortsatt sökordsforskning och optimering.

Google Keyword Planner

Google Keyword planner

För att börja skapa en omfattande nyckelordslista, börja med att få tillgång till Google Keyword Planner genom ditt Google Ads-konto. Det här verktyget är viktigt för att generera nyckelordsideer, implementera effektiva nyckelordsforskningsstrategier och optimera din övergripande nyckelordsstrategi. Så här använder du Google Keyword Planner effektivt:

 1. Välj rätt verktyg: Google Keyword Planner erbjuder olika funktioner för att hjälpa dig att upptäcka och analysera nyckelord. Välj det verktyg som passar dina mål och behov.
 2. Filtrera och sortera resultaten: Använd filtrerings- och sorteringsalternativen i Keyword Planner för att förbättra din nyckelordslista. Detta hjälper dig att fokusera på de mest relevanta och värdefulla nyckelorden för ditt företag.
 3. Analysera avsnittet för nyckelordsidéer: Ta en närmare titt på de nyckelordsidéer som Google Keyword Planner tillhandahåller. Ta hänsyn till genomsnittligt antal sökningar per månad och konkurrensnivå för varje nyckelord. Detta kommer att vägleda dig i att välja rätt nyckelord för din kampanj.
 4. Välj det optimala nyckelordet: Efter att ha analyserat nyckelordsidéerna, välj ett nyckelord som passar dina mål och har rätt balans mellan sökvolym och konkurrens. Övervaka och justera kontinuerligt din nyckelordsstrategi baserat på prestanda.

SEMrush

semrush magic tool

Om du letar efter att skapa en omfattande nyckelordlista är SEMrush ett verktyg som kan ge värdefulla insikter i de nyckelord dina konkurrenter redan rankar för. SEMrush utmärker sig bland andra nyckelordverktyg eftersom det låter dig jämföra din webbplats prestanda med dina konkurrenters.

Denna konkurrentanalys spelar en avgörande roll i nyckelordsforskning eftersom den hjälper dig att identifiera luckor i din strategi och upptäcka nya möjligheter. Med SEMrush kan du gå bortom grundläggande nyckelordsforskning och optimera dina nyckelord med hjälp av avancerade taktiker. Verktyget ger detaljerad data om sökvolym, nyckelordsvårigheter och till och med den kommersiella avsikten hos nyckelorden, vilket låter dig välja de mest lönsamma för din webbplats.

Google Trend

Google trend

När du skapar en omfattande nyckelordslista är en värdefull verktyg att överväga Google Trend, som ger realtidsinsikter i populariteten och sökvolymer av nyckelord. Genom att använda Google Trend-analys kan du få en bättre förståelse för hur vissa nyckelord trendar över tid och fatta informerade beslut om vilka nyckelord du bör sikta på.

Här är hur du kan dra nytta av Google Trend-data för effektiv nyckelordsforskning:

 1. Identifiera stigande trender: Upptäck nyckelord som blir populärare och dra nytta av den växande sökvolymer.
 2. Jämför nyckelordsprestanda: Jämför sökvolymer för flera nyckelord för att bestämma vilka som är populärare och värda att sikta på.
 3. Utforska regionalt intresse: Analysera populariteten för nyckelord i olika regioner för att anpassa ditt innehåll och dina målstrategier därefter.
 4. Upptäck relaterade ämnen: Hitta relaterade nyckelord och ämnen som kan utöka din nyckelordslista och ge fler möjligheter till optimering.

Att använda Google Trends kan vara en spelväxlare i din nyckelordsforskningsprocess, vilket gör att du kan ligga steget före konkurrensen och optimera ditt innehåll för maximal synlighet och organisk trafik.

Semrush Keyword Magic Tool

Google Trends ger värdefulla insikter om sökordspopularitet och sökvolym.

För att ytterligare förbättra din sökordsundersökningsprocess kan du använda Semrush Keyword Magic Tool.

Detta verktyg erbjuder en strömlinjeformad gränssnitt och tillgång till en omfattande databas med över 25,5 miljarder sökord.

Med Keyword Magic Tool kan du utforska nischämnen, hitta semantiskt relaterade långsvansade sökord och skapa en omfattande huvudlista för dina digitala marknadsföringsinsatser.

Det erbjuder också funktioner som enbart frågefiltrering och information om SERP-funktioner som finns på varje sökords resultatsida.

Steg 2: Att hitta sökord med låg konkurrens

För att hitta sökord med låg konkurrens, utforska området för outnyttjade möjligheter som kan förbättra dina SEO-ansträngningar. Här är hur:

 1. Fokusera på långsvanssökord: Dessa är specifika fraser som riktar sig till en nischad publik, har lägre konkurrens och högre konverteringsfrekvenser. Till exempel, istället för ‘skor’, prova ‘blå löparskor för kvinnor’.
 2. Använd sökordsverktyg: Verktyg som Semrush eller Ahrefs kan hjälpa dig att upptäcka sökord med låg konkurrens som dina konkurrenter kanske inte riktar sig till.
 3. Analysera svårighetsgraden hos sökord: Let efter sökord med låga svårighetsgrader, vilket indikerar mindre konkurrens. Ta hänsyn till faktorer bortom baklänkar, såsom optimering och relevans.
 4. Tänk på sökvolymer: Även om sökord med låg konkurrens kan ha lägre sökvolymer kan de fortfarande generera målinriktad trafik. Hitta en balans mellan sökvolymer och konkurrens för att välja optimala sökord.

Steg 3: Identifiera sökvolymen

För att ytterligare optimera din process för att välja nyckelord är det avgörande att utvärdera sökvolymer för potentiella nyckelord. Att identifiera sökvolymer hjälper dig att förstå populariteten och efterfrågan för specifika nyckelord. Genom att veta hur ofta människor söker efter vissa termer kan du bedöma den potentiella trafiken och synligheten som din webbplats kan få genom att rikta in sig på dessa nyckelord.

För att bestämma sökvolymer kan du använda verktyg som Google Keyword Planner, som ger uppskattade data om sökvolymer. Det är viktigt att filtrera resultaten baserat på konkurrens eller kostnad per klick för att hitta nyckelord som överensstämmer med dina mål. Kom ihåg att sökvolymsintervall är uppskattningar, inte exakta siffror.

Utöver det kan du överväga att använda Moz Pro eller Ahrefs, som uppskattar sökvolymer med hjälp av Clickstream-data, för att få ytterligare insikter. Genom att identifiera sökvolymer kan du optimera ditt nyckelordsinriktning och förbättra din webbplats synlighet i sökresultaten.

Steg 4: Bedöm intäktspotentialen med Google Keyword Planner

Att bedöma den potentiella intjäningsmöjligheten för dina sökord innebär att utvärdera deras kommersiella avsikt och hur de passar in på produkten. Det finns fyra huvudsakliga faktorer att ta hänsyn till när man bedömer lönsamheten för sökorden.

 1. Top of Page Bid: Denna faktor tar hänsyn till den uppskattade kostnaden en annonsör spenderar för en enskild klick. Ett högre bud antyder större intjäningspotential. Det är viktigt att överväga sökord med stark köpavsikt för ökad lönsamhet.
 2. Produkt-Sökord Passning: Denna faktor innebär att avgöra om sökordet är relevant för din produkt eller tjänst. Ju närmare sökordet är det du säljer, desto bättre blir konverteringsgraden. Det är dock också värt att notera att rikta in sig på sökord som inte är relaterade till det du säljer också kan vara effektivt för att nå din målgrupp.
 3. Sökvolymer: Denna faktor tar hänsyn till antalet månatliga sökningar för sökorden. Det kan vara hjälpsamt att använda verktyg som Google Keyword Planner för att filtrera resultaten baserat på konkurrens eller kostnad per klick. Det är dock viktigt att komma ihåg att sökvolymsintervallen är uppskattningar.
 4. Balans: Den sista faktorn innebär att hitta optimala sökord som balanserar sökvolymer och intjäningspotential för att maximera dina annonseringsutgifter. Genom att analysera köpabsikten och säkerställa en bra passning med din produkt eller tjänst kommer du att kunna välja de mest lönsamma sökorden.

Dessa fyra faktorer bör beaktas när du bedömer den potentiella intjäningsmöjligheten för dina sökord och hjälper dig att fatta informerade beslut om din sökordsstrategi.

Steg 5: Slutför din nyckelordsstrategi

När du slutför din sökordsstrategi är det avgörande att noggrant välja de mest relevanta och effektiva nyckelorden för din webbplats eller innehåll. För att säkerställa framgång, följ dessa steg:

 1. Analysera sökordsavsikten: Förstå syftet bakom varje sökord. Letar användarna efter information, gör de en köp eller söker de recensioner? Detta hjälper dig att anpassa ditt innehåll efter deras behov.
 2. Utvärdera sökordsrelevansen: Välj sökord som är mycket relevanta för ditt innehåll, produkter eller tjänster. Undvik överanvändning av sökord, eftersom det kan skada din SEO-ansträngningar.
 3. Övervaka sökordsprestandan: Följ regelbundet upp och analysera prestandan för dina sökord med verktyg som Google Analytics och Google Search Console. Observera organisk trafik, klickfrekvenser och konverteringar för att optimera din strategi.
 4. Anpassa och förbättra: SEO är en pågående process. Håll dig informerad om bästa metoder och algoritmutvecklingar för att kontinuerligt anpassa din sökordsstrategi för optimala resultat.

Vanliga frågor

Vilka är några vanliga misstag att undvika vid genomförande av sökordsanalys?

När du genomför sökordsanalys, undvik vanliga misstag som att försumma att ta hänsyn till sökvolym och intäktspotential, fokusera enbart på konkurrens eller kostnad per klick och bortse från relaterade sökord. Följ dessa tips för effektiv sökordsanalys och undvik vanliga missuppfattningar.

Hur kan jag avgöra relevansen av ett sökord för min webbplatsinnehåll?

För att bestämma nyckelordsrelevansen för din webbplatsinnehåll bör du överväga att använda effektiva strategier för nyckelordssökning och bästa metoder för nyckelordsanalys. Fokusera på vikten av nyckelordsrelevans inom SEO.

Hur kan jag optimera mitt webbplatsinnehåll för sökmotorer med hjälp av nyckelord?

För att optimera innehållet på din webbplats för sökmotorer, fokusera på effektiva strategier för sökordsundersökning. Implementera bästa praxis för sökordsoptimering och maximera SEO-potentialen genom sökordsanalys.

Kan du ge några tips för att följa upp prestandan för sökord över tiden?

För att följa sökordens prestanda över tid, använd verktyg som Google Analytics eller SEMrush. Undvik vanliga misstag i sökordsanalys genom att säkerställa relevans för webbsidans innehåll. Övervaka och justera regelbundet sökord för optimala resultat.

Slutsats

Grattis! Genom att följa dessa 5 steg är du nu utrustad med kunskapen och verktygen för att hitta de perfekta nyckelorden för din SEO-strategi.

Med en omfattande lista över nyckelord, lågkonkurrensiga nyckelord och en förståelse för sökvolym och intjäningspotential är du redo att ta din webbplats synlighet och organiska trafik till nya höjder.

Så dyk in, implementera dessa strategier och se din SEO-succé stiga!

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte