3 Steg Google Ads-Audit Guide för Nybörjare

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Letar du efter att optimera ditt Google Ads-konto?

I denna steg-för-steg handledning visar vi dig hur du genomför en grundlig granskning och förbättrar din PPC-prestanda.

Från att granska din kontostruktur till att utvärdera sökord och annonsgrupper kommer du att lära dig experttips och tekniker för att maximera dina kampanjer.

Oavsett om du är nybörjare eller har viss erfarenhet av Google Ads, kommer denna handledning att ge dig kunskapen och verktygen som behövs för att lyckas.

Låt oss dyka in och börja optimera ditt Google Ads-konto för framgång!

Huvudsakliga punkter

 • En Google Ads-audit är avgörande för att förbättra PPC-prestanda och identifiera områden med slösad budget och möjligheter.
 • Reguljära utvärderingar kan leda till betydande förbättringar i e-handels PPC-kampanjer, såsom ökad visningsandel, minskad kostnad per klick och förbättrad avkastning på annonsering.
 • Korrekt spårning och analysinställning är avgörande innan data analyseras, och externa experter kan ge en ny perspektiv.
 • Budgivning och optimering av slösad budget är viktiga delar av utvärderingen, inklusive att identifiera konkurrenter, optimera söktermer och negativa sökord, samt granskning av prestanda per kanal och enhet.

Varför är en Google Ads-audit viktig?

step-by-step Google Ads audit tutorial

Att regelbundet utföra en Google Ads-granskning är avgörande för nybörjare som dig för att säkerställa effektiviteten och framgången för dina reklamkampanjer. En granskning hjälper till att identifiera områden med slösad budget och möjligheter, vilket gör att du kan fatta informerade beslut och optimera dina kampanjer. Genom att genomföra granskningar kan du säkerställa effektiv budgetanvändning och anpassningsförmåga till algoritmuppdateringar, trender och köpsäsonger. Detta är särskilt viktigt för e-handelsföretag som är beroende av SEO och SEM. Granskningar kan avslöja möjligheter till förbättringar i långvariga kampanjer och hjälpa dig att ligga steget före konkurrensen.

Dessutom tillåter en Google Ads-granskning dig att utvärdera noggrannheten och effektiviteten i din spårning. Korrekt spårning är avgörande innan du analyserar data, och det rekommenderas att granska din analysinstallation och konverteringsspårning. Det är viktigt att identifiera och lösa eventuella dubbelsspårnings- eller saknade dataproblem. Dessutom hjälper en granskning dig att identifiera saknad kontos och kampanjinformation, som till exempel tillägg och korrekt kontokonfiguration, vilket kan påverka prestandan för dina annonser avsevärt.

Steg 1: Bekräfta korrekt spårning

DALL·E 2023 11 18 13.04.23 Image of a computer screen showing a step by step Google Ads audit tutorial for beginners. The screen should display a user friendly interface with va | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

För att bekräfta korrekt spårning för din Google Ads-kontoöversyn måste du se till att din konverteringsspårning är korrekt inställd. Detta är avgörande eftersom korrekt spårning gör det möjligt för dig att analysera data effektivt och fatta informerade beslut för att optimera dina kampanjer.

Här är tre viktiga punkter att överväga:

 • Välj vilken typ av konvertering du vill spåra: Oavsett om det är köp på din webbplats, appinstallationer, telefonsamtal eller offlinekonverteringar, måste du välja lämpliga konverteringsåtgärder att spåra.
 • Ställ in konverteringsspårning på din webbplats eller app: Beroende på vilken typ av konvertering du vill spåra, följ instruktionerna från Google Ads för att implementera nödvändiga spårningskoder eller integrera med tredjepartsappanalysleverantörer.
 • Spåra flera typer av konverteringar: Om du vill spåra flera typer av konverteringar, som köp och nyhetsbrevsanmälningar på din webbplats, kan du ställa in olika konverteringsåtgärder för varje typ. Detta gör det möjligt för dig att mäta prestandan för varje konvertering separat.

Genom att se till att din konverteringsspårning är korrekt och fungerar som den ska kan du samla pålitlig data för din Google Ads-översyn.

Nu går vi vidare till nästa steg, vilket är att hitta eventuell saknad kontoinformation och kampanjinformation i ‘Steg 2: Hitta Saknad Kontoinformation’.

Steg 2: Hitta Saknad Kontoinformation

Bekräfta Korrekt Spårning" (Confirm Correct Tracking)

För att hitta saknad kontoinformation och kampanjinformation, logga in på ditt Google Ads-konto och klicka på hjälpikonen i det övre högra hörnet. Följ sedan dessa steg för att hitta ditt Kund-id:

StegInstruktioner
1Logga in på ditt Google Ads-konto.
2Klicka på hjälpikonen i det övre högra hörnet.
3Leta efter Kund-id längst ner i menyn.

Genom att följa dessa steg kommer du att kunna hitta ditt unika Kund-id som används för att identifiera ditt Google Ads-konto. Det är viktigt att ha ditt Kund-id tillgängligt när du kontaktar Google Ads kundsupport. Var dock försiktig med att dela ditt id med andra, eftersom det ger åtkomst till din Google Ads-information. Dessutom kan det ta några minuter för nya Kund-id-registreringar att behandlas i systemet.

Nu när du har hittat ditt Kund-id kan du fortsätta till nästa steg i Google Ads-granskningen: att optimera budgivningen och eliminera slöseri med pengar. Genom att granska dina budstrategier och identifiera onödiga utgifter kan du säkerställa att din budget används effektivt.

Optimering av budgivning och onödig utgift.

Google Ads interface open, highlighting the "Campaigns" tab

För att optimera ditt budgivningssystem och eliminera onödiga utgifter är det viktigt att regelbundet granska ditt Google Ads-konto och göra justeringar baserat på prestanda. Här är några viktiga punkter att överväga:

 • Använd Google Auction Insights för att identifiera konkurrenter som visas för varumärkesnyckelord.
 • Granska varumärken med hög andel avtryck och överlappningsgrad.
 • Skapa en plan för att öka buden och slå konkurrenterna i sökresultaten.

Granska söktermer och identifiera låg avsiktsfrågor.

 • Undvik att betala för klick på termer som ägare, aktiekurs, kundservice telefonnummer, etc.
 • Negativt matcha dessa låg-avsikts termer för att undvika onödig utgift.

Granska negativa sökord listan och se till att den är korrekt konfigurerad.

 • Skapa negativa sökord för konkurrenter, platser och stavfel.

Utvärdera allmänna söktermer.

 • Granska prestanda efter kanal och enhet.
 • Förstå olika användar beteenden på olika enheter och kanaler.
 • Prioritera konverteringar baserat på enhetsprestanda.

Genom att följa dessa steg kan du optimera din budgivningsstrategi och undvika onödiga utgifter.

Nu går vi vidare till nästa avsnitt: ‘steg 3: utvärdering av sökord’.

Step 3: Sökordens utvärdering

 Google Ads audit tutorial for beginners, focusing on optimizing bidding and reducing unnecessary expenses.

Nu fortsätter vi vårt samtal om nyckelordsutvärdering i processen för att granska Google Ads. Att utvärdera dina nyckelord är ett väsentligt steg för att optimera ditt Google Ads-konto. Genom att analysera dina söktermer och identifiera lågintressanta frågor kan du undvika onödig kostnad och förbättra prestandan för dina kampanjer.

För att hjälpa dig i utvärderingsprocessen bör du beakta följande punkter:

Punkter att beakta
Kontrollera nyckelord med status ‘no’ för visning för närvarande
Identifiera eventuella negativa matchningar eller konflikter vid körning av nyckelord
Utvärdera om den specifika max. CPC för nyckelord är inställd på en optimal nivå
Leta efter termer som har CPC, CTR, konvertering eller konverteringsgradsmål som ligger utanför förväntningarna
Analysera dessa nyckelords påverkan på den övergripande kampanjprestandan

Genom att systematiskt granska och bedöma dina nyckelord kan du identifiera områden för förbättring och fatta informerade beslut för att optimera dina kampanjer. Denna utvärdering kommer att hjälpa dig att förfinar din nyckelordsstrategi och se till att dina annonser når rätt publik.

Nu när du har utvärderat dina nyckelord är det dags att gå vidare till nästa steg i processen för att granska Google Ads: utvärdering av dina annonser och landningssidor. Detta steg kommer att ytterligare förbättra prestandan för dina kampanjer genom att optimera innehållet och designen på dina annonser samt se till att användarupplevelsen på dina landningssidor är smidig.

Steg 4: Evaluation Av Förekomster Och Målssidor

DALL·E 2023 11 18 13.11.05 Image showing a computer screen split into two sections. On one side display a list of relevant keywords for a Google Ads campaign. The list should b | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Utvärdera dina annonser och landningssidor för att optimera deras prestanda och skapa en sömlös användarupplevelse. Detta steg är avgörande för att säkerställa att dina Google Ads-kampanjer är effektiva och genererar önskade resultat.

Här är några nyckelpunkter att tänka på när du utvärderar dina annonser och landningssidor:

 • Relevans: Anpassa dina annonser och landningssidor efter användarens intention. Se till att innehållet och designen på dina landningssidor är i linje med annonsens löfte om att erbjuda en sömlös upplevelse.
 • Tilltalande design: Använd visuellt tilltalande designelement och relevanta bilder som speglar ditt varumärke. Skapa en ren och organiserad layout med tillräckligt med vitrymme för att göra sidan visuellt tilltalande.
 • Skapa förtroende: Etablera förtroende snabbt genom att inkludera ditt företags logotyp, kvalitetsmärken, utmärkelser och kundtestimonier. Att visa trovärdighet hjälper till att bygga förtroende hos besökare, särskilt de som kommer från dina Google Ads-kampanjer.
 • Kompakt presentation: Håll innehållet på dina landningssidor koncist och fokuserat. Undvik överflödig information och element som distraherar från det huvudsakliga målet. Prioritera kortfattat och tydligt förklara dina produkter eller tjänster.
 • Användarvänlighet: Se till att dina landningssidor är intuitiva och leder direkt till önskad åtgärd. Minimera antalet klick som krävs för konverteringar och skapa en känsla av brådska med tidsbegränsade erbjudanden. Ge transparens kring nästa steg efter en kontaktförfrågan eller nedladdning.

Reporting, Action Plan and Additional Resources

DALL·E 2023 11 18 13.11.07 Image showcasing step four of a beginners Google Ads audit tutorial evaluating ads and landing pages. Depict a computer screen displaying two main s | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Fortsätt att utvärdera din Google Ads-kampanj genom att skapa en omfattande rapport, utveckla en handlingsplan och använda ytterligare resurser. En välstrukturerad rapport hjälper dig att förstå den nuvarande statusen för din kampanj och identifiera områden för förbättring. Den bör inkludera nyckelmätvärden som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per klick (CPC) och avkastning på reklaminvestering (ROAS). Överväg att använda följande tabell för att organisera och presentera dina data:

MätvärdeNuvarande resultatÖnskat resultat
CTRX%Y%
KonverteringsfrekvensX%Y%
CPC$X$Y
ROASXY

Baserat på insikterna från din rapport, utveckla en handlingsplan för att åtgärda områden som behöver förbättras. Denna plan bör beskriva specifika steg, tidsramar och ansvar för att genomföra förändringar. Till exempel, om din CTR är lägre än det önskade resultatet kan du planera att optimera din annonskopia och testa olika variationer. Utöver det, använd ytterligare resurser som onlinehandledningar, forum och branschexperter för att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis inom Google Ads. Kom ihåg att en omfattande rapport, en strategisk handlingsplan och kontinuerligt lärande är nyckeln till att optimera din Google Ads-kampanj.

Set Goals and Review Performance

DALL·E 2023 11 18 13.12.11 Create an image showcasing the step by step process of setting goals and reviewing performance for a Google Ads audit tutorial. The image should inclu | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

För att sätta mål och granska prestationen i din Google Ads-kampanj, utvärdera kampanjens nuvarande tillstånd och identifiera områden för förbättring. Här är några viktiga steg som kan hjälpa dig i denna process:

 • Definiera specifika mål som är i linje med dina affärsmål. Exempel inkluderar att öka konverteringar eller minska kostnaden per förvärv (CPA).
 • Analysera trendlinjerna för kampanjens prestation under en specifik tidsperiod, undvik att analysera data över för kort eller för lång tid.
 • Letar efter stadiga dopp eller nedgångar i prestationen och identifiera orsaken till eventuella betydande förändringar.
 • Använd en 30-60 dagars tidsram för att analysera fluktuationer i prestationen.
 • Utvärdera organisationen av ditt Google Ads-konto, eftersom ett välorganiserat konto leder till bättre resultat och hantering.
 • Överväg att implementera Single Keyword Ad Groups (SKAGs) för bättre kontroll och prestation.
 • Använd geografiska kampanjer för att rikta in sig på specifika regioner och kontrollera inställningar.
 • Skapa detaljerade kampanjer baserade på teman, platser, tjänster eller mål.

Konto- och kampanjorganisation

DALL·E 2023 11 18 13.12.15 Create an image illustrating the step by step process of organizing accounts and campaigns in a Google Ads audit tutorial for beginners. Show a comput | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Bedöm ditt Google Ads-konto och kampanjorganisation för att säkerställa optimala resultat och hantering. Ett välorganiserat konto leder till bättre prestanda och enklare hantering av dina kampanjer. Ta hänsyn till följande aspekter av kontots och kampanjernas organisation:

AspektBeskrivning
KampanjstrukturImplementera En-nyckelord-annonsgrupper (SKAGs) för bättre kontroll och prestanda.
Geografiska kampanjerAnvänd geografiska kampanjer för att kontrollera inställningar och rikta in sig på specifika regioner.
Granulerade kampanjerSkapa kampanjer baserade på teman, platser, tjänster eller mål för bättre organisation och riktning.
AnnonsgrupporganisationSe till att varje annonsgrupp har två annonsversioner (A och B) och ställ in annonsrotationen för jämn fördelning.
Optimering av landningssidorAnalysera landningssidornas påverkan på kampanjprestanda, kontrollera tydliga handlingsuppmaningar och korrekt formulärfunktionalitet.

Genom att organisera dina kampanjer och annonsgrupper på ett effektivt sätt kan du ha bättre kontroll över din riktning och annonsprestanda. Genom att implementera SKAGs kan du ha mer fokuserade annonsgrupper och bättre kontroll över nyckelordsbudgivning. Genom att använda geografiska kampanjer kan du rikta in dig på specifika regioner och justera inställningar därefter. Genom att skapa granulerade kampanjer baserade på teman, platser, tjänster eller mål kan du få bättre organisation och riktning.

Dessutom är det viktigt att optimera dina annonsgrupper och landningssidor. Ha två annonsversioner i varje annonsgrupp och ställ in annonsrotationen för jämn fördelning. Utvärdera användningen av dynamisk nyckelordsinfogning och effektiviteten av handlingsuppmaningar i annonsrubriker. Analysera landningssidornas påverkan på kampanjprestanda och se till att de har tydliga handlingsuppmaningar och fungerande formulär.

Vanliga frågor

Hur kan jag bekräfta om min spårning är korrekt och aktiveras?

För att bekräfta om din spårning är korrekt och fungerar, kontrollera eventuella analytiksfel eller saknad data. Stämmer datan överens i GA4 och Google Ads? Testa även i preview-mode i GTM.

Vilka är några vanliga fel att vara uppmärksam på vid konfiguration av analys och konverteringsspårning?

För att bekräfta korrekt spårning, kontrollera vanliga fel i analysinställningar och konverteringsspårning. Var uppmärksam på dubbel spårning, saknad data och förbisedda fel. Överväg att söka hjälp från en tredje part för en ny synvinkel och lösning.

Hur kan jag optimera budgivningen och minska onödig utgift i mitt Google Ads-konto?

För att optimera budgivning och minska onödig utgift i ditt Google Ads-konto, använd Google’s Auction Insights för att identifiera konkurrenter, justera bud för specifika termer, granska prestanda efter kanal och enhet, och optimera din produktdataström.

Vilka faktorer bör jag ta hänsyn till när jag utvärderar nyckelord i mitt konto?

Vid utvärdering av nyckelord i ditt konto, överväg deras aktuella status, negativa matchningar, optimala max CPC:er och anpassning till kampanjmål. Analysera deras påverkan på övergripande prestanda och justera därefter för bättre resultat.

Hur kan jag bedöma effektiviteten hos mina annonser och landningssidor i mitt Google Ads-konto?

För att utvärdera effektiviteten av dina annonser och landningssidor i ditt Google Ads-konto, granska användningen av dynamisk nyckelordsinfogning och handlingsuppmaningar. Analysera landningssidoras påverkan på kampanjprestanda och testa formulärernas funktionalitet.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det viktigt att genomföra en Google Ads-granskning för att optimera dina kampanjer och maximera din PPC-prestanda.

Genom att granska ditt kontos struktur, kampanjinställningar, sökord och landningssidor kan du identifiera områden som kan förbättras och eliminera slöseri med pengar.

Denna handledning har gett steg-för-steg-anvisningar och experttips för att hjälpa dig att genomföra en grundlig och effektiv granskning.

Oavsett om du är nybörjare eller har viss erfarenhet av Google Ads, ger denna handledning dig kunskapen och verktygen som behövs för framgång i dina reklaminsatser.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte