fbpx
Google ads account audit

Hur utför man en audit av ett Google Ads-konto?

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

När det gäller ditt Google Ads-konto, bör du betrakta en granskning som kompassen som leder dig genom den täta skogen av digital marknadsföring. Det är verktyget som kastar ljus över dolda möjligheter och avslöjar potentiella fallgropar som kan hindra din kampanjprestanda.

Genom att noggrant undersöka varje del av ditt konto, från annonsrelevans till sökordsmålning, kan du upptäcka värdefulla insikter som kommer att styra dina reklaminsatser mot framgång.

Är du redo att ta ditt Google Ads-spel till nästa nivå? Låt oss avslöja intrikatesserna med att genomföra en noggrann granskning som kommer att förvandla dina kampanjer.

Huvudpoänger

 • Kontrollera spårnings noggrannhet och kontohanteringen för förbättrad prestanda.
 • Analysera varumärkeskampanjens effektivitet och förbättra budstrategierna för bättre ROI.
 • Testa olika budapproacher, övervaka auktionsinsikter och fatta datadrivna beslut.
 • Kontinuerligt optimera budstrategierna baserat på dataanalys för förbättrad prestanda i Google Ads.

Hur man utför en Google Ads-revision

För att påbörja en Google Ads-revision är det viktigt att förstå betydelsen av denna process och de fördelar den kan ge för din kampanjs prestanda.

Du behöver förstå vad en Google Ads-revision innebär och varför det är avgörande för att optimera dina annonseringsinsatser.

Vad är en Google Ads-revision?

Börja med en noggrann bedömning av prestanda och hälsa för ditt Google Ads-konto genom en detaljerad revisionsprocess som är utformad för att optimera dina PPC-kampanjer.

När du utför en Google Ads-revision, överväg följande nyckelaspekter på din revisionschecklista:

 1. Spårningsnoggrannhet: Se till att konverteringsspårning är korrekt inställd för att mäta effektiviteten av dina kampanjer.
 2. Kampanjkompletthet: Granska komplettheten av dina kampanjer, inklusive annonsgrupper, annonsförlängningar och relevanta sökord.
 3. Optimeringsstrategier: Utvärdera budstrategier, annonskopia-prestanda och sökordsrelevans för att förbättra kampanjens effektivitet.

Varför du behöver en genomgång av ditt Google Ads-konto

Att genomföra en granskning av ditt Google Ads-konto är avgörande för att avslöja dolda problem, optimera prestanda och maximera effektiviteten i dina kampanjer. Fördelarna med en granskning är betydande – från att identifiera områden där pengar slösas bort till att få värdefulla insikter och validera antaganden innan ytterligare investeringar.

Verifiera spårnings noggrannhet

Säkerställ exakt spårningsnoggrannhet genom att bekräfta anslutningen mellan Google Ads och Google Analytics för konverteringar. För att säkerställa korrekt spårning, följ dessa väsentliga steg:

 1. Verifiera anslutningen mellan Google Ads och Google Analytics: Dubbelkolla att länken mellan dina Google Ads- och Analytics-konton är korrekt inställd för att spåra konverteringar sömlöst.
 2. Testa konverteringsspårning: Genomför tester för att bekräfta att all konverteringsdata registreras och rapporteras korrekt i båda plattformarna, undvikande eventuella avvikelser.
 3. Kontrollera avvikelser: Övervaka regelbundet eventuella inkonsekvenser i spårningsnoggrannhet för att eliminera fel som kan snedvrida din dataanalys och beslutsfattandeprocesser.

Kontrollera kontoinformationen

För att garantera effektiviteten i din Google Ads-kampanj, börja med att noggrant granska fullständigheten i ditt kontoinformation. Se till att alla nödvändiga detaljer, såsom webbplatslänkar, tillägg och annan väsentlig information, är optimerade för maximal effekt.

Ett välstrukturerat konto med fullständig information förbättrar användarupplevelsen och kan leda till bättre prestanda. Kontooptimering spelar en viktig roll för att locka rätt publik och driva konverteringar.

Utred GA4-målgrupp

Att integrera GA4-audiences i din Google Ads-granskning förbättrar publikinsikter och segmenteringsmöjligheter för bättre målgruppsriktning och prestanda. När du utvärderar GA4-audiences, överväg följande:

 1. Publiksegmentering: Använd GA4-audiences för att segmentera din målgrupp baserat på olika parametrar som demografi, beteende eller intressen, vilket möjliggör mer personliga annonskampanjer.
 2. Optimering för målgruppsriktning: Använd GA4-audience-data för att optimera dina målgruppsriktningstrategier, vilket säkerställer att dina annonser når de mest relevanta publiksegmenten för bättre engagemang och konverteringsfrekvenser.
 3. Prestandaanalys: Utvärdera effektiviteten av GA4-audiences när det gäller att driva konverteringar och engagemang över olika kampanjer, vilket möjliggör att du kan finjustera din målgruppsriktning för förbättrad kampanjprestanda.

Utvärdera varumärkeskampanjer

Förbättra din Google Ads-utvärdering genom att analysera effektiviteten av dina varumärkeskampanjer, med fokus på att maximera ROI och optimera målgruppsstrategier. Använd negativa sökord effektivt för att filtrera bort irrelevant trafik och förbättra kampanjprestanda. Buda på varumärkesfelen för att fånga upp ytterligare trafik och förhindra konkurrentfördelar. Optimera annonskopior och landningssidor för att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsfrekvensen i varumärkeskampanjer. Övervaka regelbundet prestandan för varumärkeskampanjer för datadrivna optimeringar och för att vara konkurrenskraftig.

Strategier för varumärkeskampanjer Fördelar
Använd Negativa Sökord Filtrera bort irrelevant trafik
Buda på Varumärkesfelen Fånga upp ytterligare trafik, förhindra konkurrentfördelar
Optimera Annonskopior & Landningssidor Förbättra användarupplevelsen, öka konverteringsfrekvensen
Övervaka Prestanda Reglebundet Gör datadrivna optimeringar, bibehåll konkurrenskraften

Analysera söktermer och målgrupperingar

En effektiv Google Ads-kontouppföljning innebär att analysera söktermer och riktning för att optimera kampanjprestanda och nå rätt publik effektivt. Att förstå sökintentionen är viktigt för att anpassa dina annonser till det som användare aktivt söker efter.

Här är tre viktiga steg att tänka på under denna process:

 1. Identifiera relevanta nyckelord: Granska söktermer för att hitta nyckelord som överensstämmer med din målgrupps sökintention. Se till att dina nyckelord är specifika och relevanta för att locka högkvalitativ trafik.
 2. Använd matchningstyper: Testa olika matchningstyper för att förbättra riktning och fånga olika nivåer av sökintention, från breda till exakta matchningar.
 3. Implementera negativa nyckelord: Undvik irrelevanta söktermer genom att lägga till negativa nyckelord för att förhindra att dina annonser visas i irrelevanta sökningar, vilket förbättrar annonsens relevans och minskar slöseri med pengar.

Granska prestandamätvärden

När du utvärderar prestandametrarna för ett Google Ads-konto bör du fokusera på nyckeltal som Return on Ad Spend (ROAS), Kostnad per Konvertering (CPA) och trender för Konverteringsvolym för att få värdefulla insikter om kampanjens effektivitet.

ROAS hjälper till att mäta intäkterna genererade av annonsutgifter, medan övervakning av CPA utvärderar effektiviteten av annonskampanjer när det gäller kostnader. Att följa trenderna för Konverteringsvolym möjliggör förståelse för förändringar i konverteringsfrekvensen över tid, vilket underlättar ansträngningarna för konverteringsoptimering.

Dessutom ger analys av metriker som Click-Through Rate (CTR) och Quality Score viktiga insikter om annonsprestanda. Genom att utvärdera dessa metriker och förstå Impression Share kan du optimera ditt Google Ads-konto för bättre resultat och förbättrad total prestanda.

Optimera produktdataflödet

För att optimera ditt Google Ads-konto effektivt, börja med att förbättra synligheten och relevansen för din produktdata genom strategiska uppdateringar av titlar och beskrivningar. När du fokuserar på optimering av produktdata, bör du överväga följande nyckelsteg:

 1. Åtgärda GMC-fel: Fixa eventuella fel i Google Merchant Center snabbt för att garantera hög kvalitet på produktdataflödet.
 2. Uppdatera lagerinformation: Genom att regelbundet uppdatera lagerdetaljer i ditt dataflöde bibehåller du noggrannheten och produkttillgängligheten.
 3. Använd strukturerad datamarkup: Implementera strukturerad datamarkup för att ge detaljerad produktinformation, vilket hjälper till med exakt riktad annonsering och förbättrad synlighet.

Förbättra budstrategier

Förbättra din Google Ads-prestanda genom att förädla dina budstrategier genom att testa olika tillvägagångssätt och utnyttja budjusteringar baserade på nyckelfaktorer som enhet, plats och publik för att optimera kampanjresultaten.

För att lyckas med budoptimering, experimentera med manuella och automatiska budalternativ för att fastställa den mest lämpliga strategin för dina kampanjer. Använd budjusteringar för enhet, plats, tid på dygnet och målgruppsinriktning för att finjustera din annonsprestanda.

Håll dig konkurrenskraftig genom att övervaka auktionsinsikter och justera buden därefter för att förbättra annonsens synlighet. Implementera smarta budstrategier som Target ROAS eller Target CPA för automatiska budjusteringar och förbättrad prestanda.

Analysera regelbundet buddata, konverteringsfrekvenser och ROI för att fatta informerade beslut och kontinuerligt förädla dina budstrategier för optimala resultat.

Vanliga frågor

Hur utför man en kontroll av ett Google Ads-konto?

För att genomföra en granskning av ett Google Ads-konto, börja med att granska prestandadata. Utvärdera konverteringar, kostnader och inställningar. Analysera kampanjer för optimering. Identifiera problem och ge rekommendationer. Presentera resultat för att förbättra resultaten.

Hur utför du en kontogranskning?

För att genomföra en kontroll av kontot, fokusera på sökordsoptimering. Utvärdera struktur, inställningar, kampanjprestanda och budstrategier. Identifiera områden för förbättring, optimera för bättre resultat och presentera resultat. Samarbeta med kunder för framgångsrik kontohantering.

Vad är en annonskonto revision?

För att förstå en annonskontokontroll, betrakta det som en detaljerad prestandaanalys av Google Ads-kampanjer. Den utvärderar effektiviteten, avslöjar problem och förbättrar avkastningen på investeringen. En manuell metod ger insikter som automatiserade verktyg kan missa.

Hur reviderar jag ett PPC-konto?

För att granska ett PPC-konto, börja med att genomföra en sökordsanalys för att optimera prestanda. Utvärdera kampanjmål, annonsgrupper och metriker som ROAS och CTR. Gör justeringar för att förbättra annontestning, budstrategi och målriktning för bättre resultat.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det avgörande att genomföra en Google Ads-kontoöversyn för att optimera dina kampanjer och uppnå bättre resultat.

Genom att verifiera spårningsnoggrannhet, utvärdera publikdata, analysera prestandamått och finslipa budstrategier kan du fatta välinformerade beslut för att förbättra dina annonseringsinsatser.

Ta dig tid att gå igenom varje steg i revisionsprocessen för att identifiera områden för förbättring och maximera effektiviteten i dina Google Ads-kampanjer.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte