Komplett & fullständig guide: Implementera Google Consent Mode V2 March (2024)

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Är du trött på att navigera genom komplexiteten i onlineannonsering och integritetsregler? Då är det dags att förenkla dina digitala marknadsföringsstrategier med den kompletta guiden till Google Consent Mode V2 som är nytt för 2024. Det träder i kraft Mars 2024.

I den här artikeln kommer vi att avslöja de uppdaterade funktionerna och fördelarna med denna mekanism, vilket gör att du kan ligga steget före den föränderliga integritetslandskapet.

Men det är inte allt, när vi gräver djupare kommer du att upptäcka de avgörande stegen i implementationen och hur det överensstämmer med integritetsreglerna för att skydda användardata.

Så om du är annonsör eller webbplatsägare som vill förbättra dina onlineannonseringsstrategier, fortsätt läsa för att låsa upp potentialen i Google Consent Mode V2 och revolutionera ditt digitala marknadsföringsspel.

Huvudpunkter

 • Här får du svar på vad, hur & varför Google Consent Mode V2 Mars 2024 update är vital.
 • Google Consent Mode v2 är en uppdaterad mekanism för att justera funktionaliteten hos Google-taggarna baserat på användarens samtycke.
 • Det säkerställer att spårning för reklamkampanjer endast sker med användarens samtycke.
 • Att implementera Google Consent Mode v2 före mars 2024 är avgörande för korrekt spårning och optimerad reklamkostnad.
 • Google Consent Mode v2 hjälper till att återfå förlorade data på ett dataskyddskompatibelt sätt genom rapportering av aggregerad och anonymiserad data.

Google consent mode v2 overview

Översikt över Google Consent Mode V2

Översikten av Google Consent Mode V2 framhäver dess roll som en uppdaterad mekanism för att justera funktionaliteten hos Googles taggar baserat på användarens samtycke. Den ser till att spårning för reklamkampanjer endast sker med användarens samtycke och tillåter webbplatser att samla in data om webbplatskonverteringar samtidigt som användarens integritetsinställningar respekteras.

Google beskriver denna mekanism som ett sätt att respektera användarens val och uppfylla lagliga krav. Den kräver tydligt användarsamtycke för kakor och dataanvändning, särskilt för personligt anpassad reklam och analys.

Genom att anpassa sig till striktare integritetsnormer och regler, särskilt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), hjälper Consent Mode V2 annonsörer att uppnå korrekt spårning och optimera sin reklambudget.

Att inte implementera denna uppdaterade version kan leda till negativa effekter för annonsörer från mars 2024.

Steg för Steg Guide: Google Tag Manager, CMP Cookiebot & Google Consent Mode V2 Mars 2024

Steg 1: Skapa ett Google Tag Manager-konto

Om du inte redan har ett GTM-konto, börja med att skapa ett. Besök Google Tag Manager och följ instruktionerna för att registrera ditt webbplatsnamn och välja rätt container (webb).

Steg 2: Installera GTM-containerkoden på din webbplats

Lägg till GTM-koden i webbplatsens huvud

Kopiera containerkoden du får från GTM och klistra in den direkt efter öppningstaggen <head> på varje sida av din webbplats eller använd ett plugin.

Lägg till GTM-koden i webbplatsens kropp

Kopiera en andra del av GTM-koden och klistra in den direkt efter öppningstaggen <body> för att aktivera vissa funktioner som pop-ups eller andra element som kräver direkt interaktion eller använd ett plugin.

Steg 3: Så Implementerar Du Cookiebot CMP med Google Tag Manager på Din Webbplats

Att navigera i digitala integritetslagar och förordningar kan vara en utmaning för varje webbplatsägare. Med hjälp av Cookiebot CMP och Google Tag Manager kan du enkelt hantera användarnas samtycken och säkerställa att din webbplats följer GDPR, CCPA och andra dataskyddsförordningar. Följ vår steg-för-steg guide för att implementera dessa verktyg på din webbplats.

Steg a: Implementera Cookie-Samtyckesbanner med GTM

 1. Få Taggmall för Cookiebot CMP: Starta med att besöka Template Gallery i GTM och sök efter “Cookiebot CMP” taggmallen. Lägg till den i din arbetsyta.
 2. Skapa en Ny Tagg: Välj “Cookiebot CMP” från listan över standard taggtyper. Ange ditt “Domain Group ID” från ditt Cookiebot-konto i fältet “Cookiebot ID”.
 3. Välj Trigger: Använd “Alla sidor” som trigger för att säkerställa att samtyckesbannern visas på varje sida.

CMP tag cookiebot | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Steg b: Ange Standard Samtyckesstatus för Google Consent Mode

 • Definiera Standard Samtyckesstatus: Ange en global standard samtyckesstatus som ‘denied’ tills användaren lämnar sitt samtycke. Du kan även lägga till specifika samtyckesstatus för användare från olika geografiska regioner genom att använda ISO-3166-1 alpha-2 landskoder.

Steg c: Hantera Cookies

 • Använd Built-in Consent Checks för Specifika Taggar: Google Tag Manager inkluderar funktioner för att automatiskt anpassa taggens beteende baserat på användarens samtyckesval. Inga ytterligare samtyckesinställningar krävs för taggar som Google Ads, Analytics, m.fl.
 • Ställa In Ytterligare Samtyckeskontroller: För taggar som inte har inbyggda samtyckeskontroller, skapa en anpassad händelseutlösare med namnet “cookie_consent_update” för att hantera samtycke.

Steg d: Implementera Cookie-Deklaration

 • Placera Cookie-Deklaration: Implementera Cookiebots ‘Cookie Declaration’ på en valfri sida genom att inkludera det tillhandahållna skripttagget i källkoden för sidan.

Steg e: Märk Upp Icke-GTM Webbplatselement

 • Kontrollera Icke-GTM Element: Märk upp skript, bilder och iframes som infogas direkt i din webbplatsmall med ‘prior consent’ för att säkerställa att de inte laddas utan användarens samtycke.

Steg 4: Ytterligare Resurser och Tips

 • Multispråkstöd: För instruktioner om hur du ändrar språket på samtyckesbannern beroende på vilken del av din webbplats en besökare navigerar, se Cookiebots guide för multispråkstöd.
 • Inaktivera Consent Mode: Consent Mode är aktiverat som standard. Om du vill inaktivera denna funktion, avmarkera rutan “Enable Google Consent Mode” i GTM-inställningarna.

Denna guide är avsedd att göra det enklare för dig att navigera i samtyckeshanteringen och säkerställa att din webbplats är kompatibel med dataskyddsförordningar. Genom att följa dessa steg kan du skapa en mer transparent och användarvänlig webbupplevelse, samtidigt som du skyddar dina användares integritet.

Varför uppdatera Google samtyckesläge?

Uppdatering av Google Consent Mode är viktig för annonsörer för att säkerställa efterlevnad av integritetsregler och skydda användares integritet samtidigt som de effektivt mäter och riktar sina reklamkampanjer.

Med den föränderliga digitala integritetslandskapet och införandet av regler som Digital Markets Act (DMA) är det avgörande för annonsörer att hålla sig uppdaterade med den senaste versionen av Consent Mode.

Genom att uppdatera till Google Consent Mode V2 kan annonsörer återfå förlorade data på ett integritetskompatibelt sätt, få värdefulla insikter i kampanjprestanda och användarbeteendetrender samt förbättra konverteringsdata med hjälp av konverteringsmodellering.

Att inte uppdatera till Consent Mode V2 före mars 2024 kan få negativa effekter för annonsörer, vilket gör det nödvändigt att implementera uppdateringen innan deadline för att behålla funktionaliteten för deras annonsering och säkerställa korrekt spårning och optimerad annonsbudget.

Fördelar med Google Consent Mode V2 för annonsörer:

För att förstå fördelarna med Google Consent Mode V2 för annonsörer är det viktigt att ta hänsyn till dess påverkan på dataskydd, kampanjprestanda och målgruppsinriktning.

Google Consent Mode V2 hjälper annonsörer att återfå förlorade data på ett dataskyddskompatibelt sätt genom rapportering av aggregerade och anonymiserade data. Det ger värdefulla insikter om kampanjprestanda och användarbeteendetrender.

Dessutom förbättrar det konverteringsdata med hjälp av konverteringsmodellering för användare som inte ger sitt samtycke. Genom att korrekt implementera Consent Mode V2 innan mars 2024 kan annonsörer säkerställa kvalitetsmålgrupper och mätning i Google Ads.

Även om det tillhandahåller en betydande del av förlorade data är individuell data från användare som inte har gett sitt samtycke inte tillgänglig.

Implementering av Google Consent Mode V2

För en smidig implementering av Google Consent Mode V2, överväg att använda en certifierad CMP-partner som Cookie Information för att säkerställa efterlevnad och pålitlig åtkomst till Consent Mode V2-funktioner.

Att implementera Consent Mode V2 är avgörande för att behålla funktionaliteten för annonsering och säkerställa efterlevnad av integritetsregler.

För att effektivt implementera Consent Mode V2, följ dessa steg:

 • Bestäm den bästa metoden att få samtycke: certifierad CMP-partner eller intern lösning tex Google Tag Manager.
 • Konfigurera bannern för att samla in användarsamtycke och uppfylla Googles EU-användarsamtyckespolicy.
 • Implementera Consent Mode V2, helst genom en certifierad CMP-lösning.
 • Verifiera implementationen med hjälp av status- och diagnostikverktyg i ditt annonskonto.
 • Använd en samtyckeshanteringsplattform för snabb implementering, som exempelvis Cookie Information, en Google-certifierad CMP-partner.

Förstå Google Consent-läge

Innan vi dyker in i att förstå Google Consent Mode, låt oss ta en stund att gå igenom de tidigare beskrivna implementationsstegen.

Google Consent Mode är ett sofistikerat verktyg som fungerar som en bro mellan webbplatsägare och Googles tjänster. Det är en del av Consent Management Platform (CMP) -ekosystemet och möjliggör transparent och användarcentrerad användning av data.

Med avancerade implementationsalternativ ger det möjlighet till detaljerad kontroll över taggfunktionalitet och justerbar beteende baserad på användarens samtyckesstatus.

Google Consent Mode integreras sömlöst med Google Ads och möjliggör noggrann spårning av användarinteraktioner med kampanjer samtidigt som integritetspreferenser respekteras.

Det fungerar också bra med Google Tag Manager och ger ett smidigt tillvägagångssätt för att implementera och hantera användarens samtyckespreferenser.

Funktioner i Google Consent Mode V2

Google Consent Mode V2 introducerar nya funktioner och förbättringar för att ge mer kontroll över taggfunktionalitet och dataöverföring till Google.

consent modes | Digital Marknadsföring, SEO, SEM

Här är de viktigaste funktionerna i Google Consent Mode V2:

 • Detaljerad kontroll med API för hantering av taggkakelagring.
 • Justerbar beteende för Google-taggar baserat på användarens samtyckesstatus.
 • Modellering för luckor i konverteringar baserat på samtyckesstatus.
 • Grundläggande och avancerade samtyckeslägen för olika implementationsalternativ.
 • Integration med Google Ads för exakt spårning och värdefulla insikter.

Dessa funktioner säkerställer efterlevnad av integritetsregler, skyddar användarens integritet och möjliggör effektiv mätning och målinriktning för reklam.

Att implementera Google Consent Mode V2 är avgörande för att behålla funktionalitet och optimera reklaminvesteringar. Att inte implementera det före mars 2024 kan leda till negativa effekter för annonsörer.

Integration av Google Consent Mode med Google Ads och Google Analytics 4 (GA4).

Sömlös integration med Google Ads möjliggör exakt spårning och värdefulla insikter i användarnas interaktion med reklamkampanjer. Genom att integrera Google Consent Mode med Google Ads kan annonsörer säkerställa att användarnas integritetsinställningar respekteras samtidigt som kampanjprestanda spåras.

Denna integration gör det möjligt för Google Ads Conversion Tracking att exakt spåra användarnas interaktioner med annonser och ger annonsörer värdefulla insikter i effektiviteten hos deras kampanjer. Den överensstämmer med dataskyddslagar som GDPR och säkerställer att användarnas samtycke inhämtas innan personuppgifter samlas in och används för reklamändamål.

Rollen för Google Tag Manager i Consent Mode

Är att underlätta hanteringen av användares samtycke för spårning och insamling av data på en webbplats. Med Consent Mode kan Google Tag Manager dynamiskt anpassa vilka taggar och spårningsverktyg som körs baserat på användarens samtyckesstatus. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att följa tillämpliga lagar och regler för dataskydd samtidigt som de ger användarna kontroll över sin personliga information.

Om en användare från EES använder din webbplats eller app och du mäter användarbeteende med Google-taggar, måste du vidarebefordra användarens samtyckesval till Google. Consent mode gör det möjligt att justera beteendet för dina Google-taggar baserat på besökarens interaktion med samtyckesbanner på din webbplats.

Consent mode v2 types

För att stödja dig med att samla in detaljerade användarsamtycken har Google uppdaterat samtyckesläget API för att inkludera två ytterligare parametrar.

Name Type Description
ad_user_data string Sets consent for sending user data to Google for advertising purposes.
ad_personalization string Sets consent for personalized advertising.

Note: Disabling personalized advertising using allow_ad_personalization_signals, yields the same results as using ad_personalization. If you set both parameters with conflicting values, personalization is disabled. To honor user choices, implement ad_personalization.

Se referensen för samtyckesläget för en översikt över alla parametrar för samtyckesläget.

Rollen för Google Tag Manager i Consent Mode är avgörande för att underlätta implementeringen och hanteringen av användarens samtyckespreferenser på webbplatser. Här är fem nyckelskäl till varför Google Tag Manager spelar en väsentlig roll i Consent Mode:

 • Förenklar implementeringsprocessen och gör det lättare att integrera Consent Mode på webbplatser.
 • Tillhandahåller en centraliserad plattform för hantering av olika taggar, vilket säkerställer en strömlinjeformad och effektiv metod.
 • Möjliggör enkel justering av taggfunktionalitet baserat på användarens samtyckesstatus.
 • Förenklar efterlevnaden av samtyckesramverk och säkerställer överensstämmelse med integritetsregler.
 • Hjälper webbplatsägare att uppfylla kraven i Digital Markets Act (DMA) genom att säkerställa korrekt samtycke för datainsamling och användning.

Google Tag Manager är ett oumbärligt verktyg för att effektivt implementera och hantera Consent Mode, säkerställa överensstämmelse och respektera användarens samtyckespreferenser.

Juridiskt landskap och efterlevnad av Digital Markets Act

Efterlevnad av Digital Markets Act (DMA) är avgörande för företag som använder Google Ads och GA4. Detta säkerställer att man följer lagkraven för uttryckligt samtycke vid insamling och användning av personuppgifter från europeiska medborgare. DMA föreskriver att företag måste erhålla uttryckligt samtycke för insamling och användning av personuppgifter från europeiska medborgare. Att inte följa detta innan mars 2024 kan resultera i en brist på datainsamling för nya användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

För att säkerställa efterlevnad av DMA och undvika negativa konsekvenser för sina annonseringsstrategier är det viktigt för företag att implementera Consent Mode V2. Detta hjälper företag att erhålla uttryckligt samtycke för insamling och användning av data från europeiska medborgare.

Cookie banners spelar också en kritisk roll för att säkerställa efterlevnad av DMA. De kommunicerar användarens samtycken till Google och justerar datainsamlingen därefter. Genom att korrekt implementera cookie banners kan företag säkerställa att de erhåller nödvändigt samtycke och följer DMA:s krav.

Kakor/cookie-banners och säkerställande av efterlevnad

För att säkerställa efterlevnad av Digital Markets Act (DMA) och effektivt implementera Consent Mode V2 måste företag fokusera på den avgörande roll som cookiebanners spelar för att kommunicera användarens samtycken till Google och anpassa dataskapande därefter. Cookiebanners spelar en vital roll för att säkerställa efterlevnad av integritetslagar och bygga förtroende hos användare.

Här är fem viktiga överväganden för cookiebanners:

 • Tydligt och koncist språk: Använd språk som är lätt att förstå och överensstämmer med Googles efterlevnadsstandarder, GDPR och e-privacy-direktivet.
 • Valmöjligheter för samtycke: Ge användare möjlighet att välja specifika typer av cookies som de samtycker till, såsom personligt anpassade annonser eller analysverktyg.
 • Användarvänlig design: Se till att cookiebannern är visuellt tilltalande, icke-intrusiv och enkel att interagera med.
 • Transparens: Förklara tydligt hur användardata kommer att användas och ge länkar till integritetspolicy och cookieinställningar.
 • Anpassning av cookiebanner: Anpassa bannern för att matcha utseendet och känslan på din webbplats för en sömlös användarupplevelse.

Vanliga frågor

Hur implementerar jag Google Consent Mode v2 med CMP?

Implementeringsprocessen kan beskrivas i 4 steg.

Steg 1: Bestäm det bästa sättet att få samtycke, antingen genom en certifierad CMP-partner till Google, som Cookie Informations CMP, eller en egen lösning som du bygger från grunden.

Steg 2: Sedan, se till att bannern är konfigurerad för att samla in användarsamtycke och uppfyller Googles egna EU User Consent Policy, samt de lagliga kraven från integritetsregleringarna i EES. Detta är mindre besvärligt om du väljer en certifierad lösning från en Google-partner som Cookie Information.

Steg 3: Implementera Consent Mode v2. Det enklaste sättet är via den certifierade CMP-lösningen, som Cookie Informations CMP. Integrationen är mycket enkel. En manuell implementation är mest nödvändig om du har byggt och kör din egen CMP-lösning.

Steg 4: Verifiera din implementation via status- och diagnostikverktyg i ditt Ads-konto.

Behöver du hjälp med detta kontakta mig.

Vilka potentiella negativa effekter kan det få för annonsörer om Google Consent Mode V2 inte implementeras före mars 2024?

Om du inte implementerar Google Consent Mode V2 före mars 2024 kan potentiellt negativa effekter uppstå för annonsörer. Det kan inkludera felaktig spårning, suboptimerad annonskostnad och svårigheter att nå målgrupper av hög kvalitet.

Hur hjälper Google Consent Mode V2 till att återfå förlorade data på ett sätt som är i linje med integritetsskyddet?

Google Consent Mode v2 hjälper dig att återfå förlorade data på ett sätt som följer integritetsregler genom att erbjuda aggregerad och anonymiserad datarapportering. Den ger insikter om kampanjprestanda och förbättrar konverteringsdata genom modellering för användare som inte ger sitt samtycke.

Vilka är de olika samtyckesstaterna relaterade till annonsering som introduceras av Google Consent Mode V2?

I Google Consent Mode v2 finns det två nya samtyckeslägen relaterade till annonsering: ad_user_data och ad_personalization. Dessa lägen gör det möjligt för webbplatsägare att kontrollera överföring av data till Google och förbättra användarnas integritet.

Kan Google Consent Mode V2 implementeras genom en intern lösning eller krävs en certifierad CMP-partner?

Ja, du kan implementera Google Consent Mode v2 genom en intern lösning, men det rekommenderas att använda en certifierad CMP-partner som Cookie Information för att uppfylla Googles krav, smidig implementering och pålitlig tillgång till funktioner i Consent Mode v2.

Vilken roll spelar Digital Markets Act (DMA) i uppdateringen av Google Consent Mode?

Digital Markets Act (DMA) kräver uttryckligt samtycke för insamling av personuppgifter. Om Consent Mode V2 inte antas före mars 2024 kan det resultera i en dataavgränsning för nya användare från EES. Efterlevnad är avgörande för effektiva reklamstrategier.

Är det viktigt att tänka på Consent mode kring översättningar?

Det spelar faktiskt ingen roll gällande översättningar eftersom det handlar consent mode på domän nivå. Ifall du vill ha hjälp med översättningar från danska till svenska så är det enda du behöver tänka på domänen i sig eller href-lang attributet.

Slutsats

Som sammanfattning är Google Consent Mode V2 en uppdaterad mekanism som ger olika funktioner och fördelar för annonsörer. Genom att anpassa sig till integritetsregler och skydda användarnas integritet säkerställer denna mekanism efterlevnad av digitala marknadsföringslagar.

Att implementera Google Consent Mode V2 innebär att förstå dess funktionalitet, integrera den med Google Ads och använda Google Tag Manager. Annonsörer och webbplatsägare kan förbättra sina online-annonseringsstrategier genom att implementera denna mekanism och navigera i den ständigt föränderliga digitala integritetslandskapet.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte