hur man skriver en bra prompt för chatgpt

4 steg till den bästa ChatGPT-prompten

Alexis Piippo
Alexis Piippo

Innehållsförteckning

Förbättra Din AI-Promptning med CIDI-Ramverket: En Guide

I en värld där konstgjord intelligens (AI) blir alltmer integrerad i våra liv, är förmågan att effektivt kommunicera med AI-teknologier, som ChatGPT, avgörande. Ett verktyg som framträder som särskilt användbart i detta sammanhang är CIDI-ramverket. Men vad är CIDI, och hur kan det göra dig till en bättre AI-promptare?

Vad är CIDI-Ramverket?

CIDI står för Context (Sammanhang), Input (Ingång), Desired Output (Önskat Utfall), och Intention (Avsikt). Detta strukturerade kommunikationsverktyg används för att tydliggöra och effektivisera informationsutbyte, vilket är särskilt relevant när du interagerar med AI.

 • Context: Här ger du AI:n bakgrundsinformation. Det hjälper AI:n att förstå ramen för din förfrågan.
 • Input: Detta är den specifika information eller de data du tillhandahåller. Klar och tydlig input leder till mer riktade och relevanta svar.
 • Desired Output: Definiera det specifika resultat eller mål du siktar på med din förfrågan.
 • Intention: Att förstå avsikten med din förfrågan ger AI:n en djupare förståelse och hjälper till att skräddarsy svaret.

Hur Använder Man CIDI i AI-Promptning?

Användningen av CIDI i AI-promptning är ett kraftfullt sätt att förbättra kvaliteten på de svar du får. Genom att ge AI:n en klar kontext och specifika instruktioner, kan du styra svaren mot mer precisa och användbara resultat.

 • Exempel på Användning: Föreställ dig att du behöver hjälp med att skriva en affärsplan. Genom att använda CIDI kan du ge ChatGPT en detaljerad förfrågan som innefattar affärsplanens kontext, specifika input (som branschdata), önskat utfall (en detaljerad affärsplan), och avsikten med planen.
 

För att skriva denna artikeln använde jag denna prompten med chatGPT4

Context (Sammanhang) The background is your answers regarding CIDI Framework and keyword and search intention. Input (Ingång) The resources are your previous answers that you have given to my question of what is CIDI. These are a great starting point to continue generating and expanding (if needed). Desired Output (Önskat Utfall) The clear desired output is an finished SEO optimized article written in Swedish. Where you have expanded the text based the various aspects to get a comprehensive understanding of CIDI and how it makes you a better chatGPT prompter. Intention (Avsikt) The intention is to provide clear value in how to become a better AI prompter for myself and for my readers of the blogg.

Nu finns det flera bättre AI verktyg för att skriva artiklar men jag är ändå nöjd med resultatet.

Fördelar med CIDI i Kommunikation med AI

 • Ökad Precision: Genom att förtydliga alla aspekter av din förfrågan minskar du risken för missförstånd och irrelevant information.
 • Tidsbesparing: Effektiv kommunikation innebär snabbare och mer exakta svar, vilket sparar tid.
 • Förbättrad Lärandeupplevelse: Ju bättre din prompt är, desto mer relevanta och lärorika blir svaren, vilket gör din interaktion med AI mer givande.

Slutsats

Att bemästra CIDI-ramverket kan dramatiskt förbättra hur du interagerar med AI-teknologier som ChatGPT. Genom att ge tydlig och strukturerad information kan du få mer exakta och relevanta svar, vilket gör din AI-upplevelse både effektivare och mer givande.

Frågor och Svar

Vad är CIDI-ramverket inom kommunikation?

 • Svar: CIDI-ramverket är en metod för strukturerad kommunikation som består av fyra delar: Context (Sammanhang), Input (Ingång), Desired Output (Önskat Utfall), och Intention (Avsikt). Detta ramverk hjälper individer och organisationer att formulera tydliga och effektiva förfrågningar eller meddelanden, vilket är särskilt användbart i interaktioner med AI-teknologi som ChatGPT.

Hur kan CIDI-ramverket förbättra min AI-promptning?

 • Svar: Genom att använda CIDI-ramverket i dina AI-prompts, kan du ge mer detaljerad och relevant information till AI:n, vilket leder till mer precisa och användbara svar. Det hjälper dig att specificera sammanhanget, ge tydlig information, definiera önskat utfall och klargöra din avsikt, vilket minimerar missförstånd och ökar effektiviteten i dina AI-interaktioner.

Varför är kontext viktig i kommunikation med AI?

 • Svar: Kontext är avgörande i kommunikation med AI eftersom den hjälper AI:n att förstå bakgrunden och omfattningen av din förfrågan. Detta leder till mer relevanta och riktade svar. Att inkludera kontext är en del av CIDI-ramverket, vilket säkerställer att din kommunikation med AI blir så effektiv som möjligt.

Vilka tips finns för att skapa effektiva AI-prompts?

 • Svar: Några viktiga tips för att skapa effektiva AI-prompts inkluderar att vara specifik i din förfrågan, inkludera relevant kontext, vara tydlig med vad du önskar som utfall, och förklara din avsikt med förfrågan. Det är också viktigt att hålla prompts korta och koncisa samtidigt som du ger tillräckligt med information för att AI:n ska kunna förstå och svara effektivt.

Kan CIDI-ramverket användas i professionell kommunikation?

 • Svar: Absolut, CIDI-ramverket är inte bara användbart för kommunikation med AI, utan också i professionella sammanhang. Det hjälper till att strukturera tankar och idéer på ett sätt som är klart och lättförståeligt för mottagaren, oavsett om det är en kollega, klient, eller en affärspartner. Användning av CIDI i professionell kommunikation leder till ökad klarhet, effektivitet och minskar risken för missförstånd.

Om Författaren:

Alexis Piippo
Alexis Piippo

E-handels- & Marknadsföringskonsult

Jag har skapat innovativa lösningar som optimerar e-handelsförsäljning och förbättrar digitalt engagemang innan min examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2013. Som grundare av Karlex (2013-2019), och drivande kraft bakom tropSe (2016), brinner jag för att omvandla idéer till verklighet genom SEO, SEM och omfattande digitala strategier. Min filosofi är ‘innovation genom handling’, vilket speglas i mitt arbete med att maximera våra kunders närvaro online.

Mitt engagemang för digital marknadsföring och e-handel har lett mig till framgångar inom både produktlansering, konverteringsoptimering och varumärkesbyggande. Jag värderar skarp analytisk insikt kombinerat med kreativitet och praktiskt genomförande.

Följ mig för branschnyheter, tips & tricks och insikter som jag delar genom mina regelbundna inlägg på bloggen.

Kul att ha dig här!

gammal man som läser google sökmotor nyheter
SEO
Alexis Piippo

Google Sök Nyheter: Mars 2024

Spännande förändringar i Google News-algoritmen väntar, vilket kommer påverka hur din webbplats rankas – fortsätt läsa för att upptäcka vad det innebär för dig!

Kontakta mig

Välkommen till min blogg! Här delar jag min passion för digital marknadsföring och nycklar till framgång i den digitala världen.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att anlita mig som konsult.

Boka ett kostnadsfritt möte