Google Analytics 4

Table of Contents

Introduktion till Google Analytics 4

I den digitala marknadsföringsvärlden är analys av användardata avgörande för att förstå och optimera webbplatsens prestanda. Google Analytics har länge varit det främsta verktyget för att analysera och förstå webbplatsens användarbeteende. I denna artikel kommer vi att utforska den senaste versionen av Google Analytics – Google Analytics 4 (GA4) och hur den kan hjälpa dig att få bättre insikter om dina användares beteende och förbättra din marknadsföringsstrategi.

Vi kommer att gå igenom:

 • De viktigaste funktionerna i Google Analytics 4.
 • Hur du installerar och navigerar i gränssnittet samt hur du integrerar GA4 med andra marknadsföringsverktyg.
 • Vi kommer även att ge dig en överblick över övergången från Universal Analytics till Google Analytics 4 och dela bästa praxis för att använda GA4 på ett effektivt sätt.

Så låt oss börja vår resa mot att bemästra framtiden för datainsikter med Google Analytics 4.

Utvecklingen av Google Analytics: En kort historia

Google Analytics har genomgått flera förändringar sedan det först introducerades år 2005. Ursprungligen var det ett fristående analysverktyg som Google förvärvade från företaget Urchin Software. Därefter har det genomgått flera uppgraderingar och förbättringar som resulterat i Google Analytics vi känner till idag.

År 2012 introducerades Universal Analytics, vilket innebar en stor förändring i hur användardata samlades in och analyserades. Universal Analytics erbjöd nya funktioner som förbättrad spårning över olika enheter, bättre anpassningsmöjligheter och utökad rapportering.

Men år 2020 lanserade Google en helt ny version av Google Analytics – Google Analytics 4 – som är utformad för att möta dagens utmaningar inom dataskydd och kundinsikter. GA4 är inte bara en uppgradering, utan en helt ny plattform som bygger på tidigare erfarenheter och ger användare mer kraftfulla och flexibla verktyg för att förstå sina användares beteende.

Viktiga funktioner i Google Analytics 4

Google Analytics 4 är byggd på en helt ny infrastruktur och introducerar en rad nya och förbättrade funktioner som hjälper dig att få bättre insikter om användarbeteende och effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser. Här är några av de viktigaste funktionerna i GA4:

 1. Eventbaserad spårning: GA4 fokuserar på att spåra händelser snarare än sidvisningar, vilket ger en mer detaljerad bild av användarbeteende och engagemang. Detta gör det möjligt att samla in och analysera data från olika enheter och plattformar på ett enhetligt sätt.
 2. Dataskyddsfokus: Med ökad medvetenhet om dataskydd och integritet är GA4 utformad för att vara i linje med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddslagar. Det innebär att du kan använda GA4 för att samla in och analysera data på ett sätt som respekterar användarnas integritet och överensstämmer med gällande lagstiftning.
 3. Maskininlärning och AI: GA4 använder maskininlärning och artificiell intelligens för att ge dig bättre insikter och förutsägelser om användarbeteende, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut om din marknadsföringsstrategi.
 4. Flexibel rapportering: GA4 erbjuder en mer flexibel och anpassningsbar rapporteringsstruktur som kan anpassas efter dina specifika behov och krav. Detta innebär att du kan skapa skräddarsydda rapporter och dashboards för att fokusera på de insikter som är mest relevanta för din verksamhet.
 5. Integration med Google Ads: GA4 är djupt integrerad med Google Ads, vilket gör det enklare att mäta och optimera dina annonser och kampanjer. Detta innebär att du kan använda data från GA4 för att skapa mer effektiva och riktade annonser och förbättra din annonserings-ROI.
 6. Kundcentrerade mätningar: GA4 fokuserar på att mäta kundens resa och engagemang över tid snarare än att fokusera på enskilda sessioner. Detta ger dig en mer holistisk bild av hur dina användare interagerar med din webbplats och hjälper dig att identifiera möjligheter för förbättring och optimering.

Installera Google Analytics 4: En steg-för-steg-guide

Att installera Google Analytics 4 på din webbplats är en enkel process som innebär att skapa ett GA4-konto, konfigurera dataströmmar och lägga till spårningskoden på din webbplats. Här är en steg-för-steg guide för att hjälpa dig att komma igång med GA4:

 1. Skapa ett GA4-konto: För att använda GA4 behöver du först skapa ett Google Analytics-konto eller logga in på ditt befintliga konto. När du är inloggad, klicka på “Skapa konto” och fyll i de nödvändiga uppgifterna för att skapa ett nytt GA4-konto.
 2. Konfigurera dataströmmar: Efter att du har skapat ditt GA4-konto är nästa steg att konfigurera dataströmmar för att samla in användardata från din webbplats. För att göra detta, navigera till “Dataströmmar” under “Administratör” i GA4-gränssnittet och klicka på “Skapa dataström”. Välj sedan “Webb” som plattform och ange din webbplats URL och namn.
 3. Lägg till spårningskoden på din webbplats: När du har konfigurerat en dataström för din webbplats får du en spårningskod, kallad “Global Site Tag (gtag.js)”. Kopiera denna kod och lägg till den på alla sidor på din webbplats som du vill spåra. Om du använder en CMS som WordPress eller Shopify finns det ofta plugins eller lösningar för att enkelt lägga till GA4-spårningskoden på din webbplats.
 4. Verifiera din installation: Efter att du har lagt till spårningskoden på din webbplats bör du se till att GA4 samlar in data korrekt. För att göra detta kan du använda “Realtime”-rapporten i GA4-gränssnittet för att se om din webbplats genererar trafik och händelser i realtid.
 5. Anpassa och konfigurera ytterligare inställningar: Slutligen kan du anpassa och konfigurera ytterligare inställningar i GA4 för att anpassa din analysupplevelse. Till exempel kan du skapa anpassade händelser och mål, konfigurera användarbehörigheter och integrera GA4 med andra Google-produkter som Google Ads och Google Search Console.

Navigera i Google Analytics 4-gränssnittet

Google Analytics 4-gränssnittet är utformat för att vara användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt att navigera och hitta de rapporter och funktioner du behöver. Här är några av de viktigaste delarna av GA4-gränssnittet och vad de används för:

 1. Startsidan: När du loggar in på ditt GA4-konto kommer du att mötas av startsidan som ger dig en överblick över dina viktigaste prestandadata. Här kan du se olika rapporter som trafik, beteende och konverteringar samt skapa anpassade rapporter och dashboards.
 2. Navigeringsfältet: Navigeringsfältet finns längst till vänster på skärmen och ger dig tillgång till alla de olika delarna av GA4-gränssnittet. Här kan du navigera till olika rapporter och funktioner som “Realtime”, “Målgrupper” och “Acquisition”.
 3. Menyknappen: Menyknappen finns i det övre vänstra hörnet av skärmen och ger dig tillgång till ytterligare inställningar och funktioner. Här kan du till exempel hantera användarbehörigheter, skapa egna dimensioner och mätvärden samt skapa mål och publiklistor.
 4. Rapportvyer: Rapportvyerna är där du kan titta på och analysera dina prestandadata. Varje rapportvy ger dig olika insikter och används för olika syften. Till exempel kan du använda “Beteende”-rapporten för att se hur användare interagerar med din webbplats och “Konverteringar”-rapporten för att mäta prestanda av dina konverteringsmål.
 5. Filter och datumintervall: Filter och datumintervall finns längst upp på skärmen och ger dig möjlighet att anpassa din rapportering efter dina specifika behov. Du kan filtrera dina rapporter efter olika dimensioner som källa, kampanj eller enhet samt välja olika datumintervall för att jämföra prestanda över tid.

Förstå dataströmmar i Google Analytics 4

En av de viktigaste funktionerna i GA4 är dataströmmar, som används för att samla in data från olika enheter och plattformar. Dataströmmar är en viktig funktion i GA4 eftersom de ger dig en mer holistisk bild av hur användare interagerar med din webbplats och andra digitala egenskaper.

För att använda dataströmmar i GA4 måste du först konfigurera en dataström för varje digital egendom du vill spåra. Detta inkluderar webbplatsen, mobilappen och andra digitala egenskaper som sociala mediekanaler eller e-postkampanjer.

När du har konfigurerat en dataström kan du börja samla in data från olika händelser på din webbplats och andra digitala egenskaper. Händelser kan inkludera allt från sidvisningar och klick till konverteringar och formulärinskickningar.

För att se data från dina dataströmmar kan du använda “Evenemang”-rapporten i GA4-gränssnittet. Här kan du se en detaljerad överblick över alla händelser som har samlat in data och analysera data efter olika dimensioner som källa, kampanj eller enhet.

Avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner

Google Analytics 4 erbjuder en rad avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner som hjälper dig att få mer detaljerade insikter om dina användares beteende. Här är några av de mest användbara avancerade funktionerna i GA4:

 1. Anpassade dimensioner och mätvärden: Med anpassade dimensioner och mätvärden kan du skapa egna rapporter och mått som är specifika för din verksamhet. Till exempel kan du skapa anpassade dimensioner för att mäta prestanda av din e-handelsplattform eller anpassade mätvärden för att mäta ROI för dina annonser.
 2. Publiklistor: Publiklistor är en kraftfull funktion som gör det möjligt att skapa målgrupper baserat på användarbeteende och andra kriterier. Till exempel kan du skapa en publiklista för användare som har gjort ett köp på din webbplats eller besökt en specifik sida.
 3. Funnelsegmentering: Funnelsegmentering är en teknik som används för att mäta prestanda över tid. Med hjälp av detta kan du se hur många användare som klickar på dina annonser, besöker din webbplats och slutar med att konvertera. Det hjälper dig att förstå om dina marknadsföringskampanjer är effektiva eller inte.
 4. Retention-analys: Retention-analysen ger dig en detaljerad bild av hur väl användare behåller din digitala egendom över tiden. Det hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras, såsom antalet gånger användare besöker din webbplats eller hur ofta de använder din mobilapp.